| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler (Sistemsel Sıkıntılar)

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının görevlendirmesinin yapıldığı İSG kayıt sistemi, Bakanlık tarafından İSG KATİP modülü ismi ile faaliyete geçirilmiştir. Kullanımına devam edilen bu sistemin yapısal bazı problemler nedeni ile zaman zaman hizmet girişinde problem yaşandığı görülmektedir. SGK ile eş zamanlı çalışması gereken modülün bazen SOS verdiği ve iş güvenliği uzmanlarının kaydında sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Bakanlığın ivedi şekilde alt yapı düzenlemesine gitmesi gerektiği, iş güvenliği bilim dalında otoriter olan her kesimin dile getirmeye başladığı bir gerçeklik olmaya başlamıştır.

general osgb banner

İSG Kayıt sisteminde yaşanan problemler nedeni ile bilgi girişinde aksaklıklar yaşandığı ve belirli bir süre içinde girilmesi gereken verilerin girilemediği bir durum söz konusudur. En fazla göze çarpan durum İSG uzmanlarının SGK verilerinin alınamıyor olmasıdır. Uyumlu olması gereken İSG Katip modülü ile SGK hizmet modülü, ne yazık ki aynı işlerlikte çalışamıyor. Bu durum da OSGB firmaların ve İSGB birimlerinin veri girişinde sorun yaşamalarına neden olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nitelikler
İSG KATİP Modülünde Dikkat Edilmesi Gerekenler
İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler (Sistemsel Sıkıntılar)
İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler (Sistemsel Sıkıntılar)
İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler
İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler (Sistemsel Sıkıntılar)
İSG Kayıt Sisteminde Yaşanan Problemler (Sistemsel Sıkıntılar)
İSG KATİP Sisteminde Yaşanan Sistemsel Sıkıntılar

SGK Hizmet Bilgileri girişi modülünde bilindiği gibi e-bildirge yetkilisi gerçek yetkiye sahip kişi olmaktadır ancak İSG Katip modülünde ise işyeri yetkililerinden birinin yetkili olduğu görülmektedir. Her iki modüle de giriş farklı yetkili kişiler tarafından yapıldığı için, ne yazık ki yetkiler çakışmakta ve söz konusu problemler yaşanmaktadır.

İSG KATİP Sisteminde Yaşanan Sistemsel Sıkıntılar

İSG Katip sisteminde yaşanan sistemsel sıkıntıların başında gelen yetki karmaşası aslında işveren temsilcisinin aynı kişileri tanımlaması ile giderilebilmektedir. Bu duruma aşina olan deneyimli kişiler aracılığı ile öğrenilmesi ve uygulanması daha hızlı bir çözüm olacaktır. İSG Katip modülüne girilecek uzmanların havuzdan seçilmesi ve işyerine görevlendirilmesinin yapılması, eğer SGK modülündeki yetkili kişi tarafından yapılırsa çözüm bulunmuş olacaktır.

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 50’de an çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin de İSG tanımlamaları yapılacağı düşünülürse, İSG KATİP modülünün yükünün artacağı ve sistem yoğunluğunun yaşanacağı öngörülmektedir. Bu yüzden Bakanlığımızın ilgili birimlerinin alt yapı güçlendirmesi yapmasının sağlıklı olacağı inancındayız. Ayrıca B sınıfının artık A sınıfı işyerlerine, C sınıfının da artık B sınıfı işyerlerine görevlendirilemeyecek olması 1 Temmuz Sendromu olarak adlandırılmaktadır.

Güncel tarihimize göre henüz Bakanlıktan bu konularla ilgili net bir açıklama yapılmamış olması da ayrı bir belirsizliğin görünümü olarak değerlendirilmektedir. 6331 Sayılı İSG Kanununda meydana gelen değişimlere, İSG Katip modülünün de hızlıca entegre olması ve güçlü bir alt yapı ile yeni durumu karşılaması iyi olacaktır.

İSG KATİP Sisteminde Yaşanan Sistemsel Sıkıntılar

İSG KATİP Modülünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İSG KATİP modülünde dikkat edilmesi gerekenler bölümünde de özellikle 1 Temmuz 2020 sonrası alınması gereken önlemler şeklinde ele alınması gerekmektedir. İSG Katip modülüne bilgi giriş yaparken ilk olarak ilgili uzmanın kimlik bilgilerini doğru girmek ve ilgili havuzdan çağırmak gerekmektedir. Ardından görevlendirilecek işyerleri ile eşleştirmesi yapılmalı ve görevlendirme başlatılmalıdır.

Detaylar konusunda ise İSG Katip modülü veri girişinden anlayan birinin yetkilendirilmesi önemlidir. İş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin kaç saat görevlendirileceği ile ilgili yönetmeliklerde gerekli saat aralıkları göz önüne alınarak çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuattan yararlanılması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlarının modül üzerinden görevlendirmesinin yapılması, 1 Temmuz 2020 değişikliklerinin yansıtılması ve Bakanlığımızdan gerekli açıklamalar gelene kadar mevcut duruma göre işlemlerin yürütülmesi önemlidir. Pandemi sonrası normalleşme sürecine rastladığı için ekonomik durumlar da göz önüne alınıp bir karar verilmesi beklenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.