| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yüksek Lisans

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışan hakları gibi önemli konuları yasal mevzuat gereğince yönetmek ve ilgilenmektir. İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programı bölümü okumak isteyen adayların tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki türlü seçeneği bulunmaktadır. Tezsiz Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, C sınıfı uzmanı ise ve yönetmelikte belirtilen bölümlerden mezun ise direk olarak B sınıfından gerekli olan kayıtları yaparak sınava başvurabilmektedirler. C sınıfı uzmanı olmasına gerek olmaksızın ilgili lisans programlarından mezun olan kişiler de aynı şekilde B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2012’de yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa paralel olarak zamanla daha çok önem kazanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans - General OSGB

Tezsiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı bitiren kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlemiş olduğu B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Sınavı’na girebilirler. İş Güvenliği Yüksek Lisans bitirenler aynı zamanda edinmiş oldukları bilgilerle yurt içi ve yurt dışındaki tüm sektörlerde çalışabilirler.

İş sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans yapacak olan kişiler Lisans Programlarının mühendislik ve mimarlık bölümlerinden mezun veya Teknik öğretmen, Biyoloji, kimya, fizik bölümlerinden mezun olan kişiler tezsiz yüksek lisans programına kolaylıkla başvuru yapabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına kimler başvurabilir sorularından biri de mühendislik ve mimarlık fakülteleri dışında mezun olan kişilerin başvurup başvurmayacağı da merak konusudur. Bu bölümler dışında kalan diğer programlardan mezun olan adaylar ise, hem herhangi bir lisans programından mezun olmak, hem de İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans programından mezun olması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatında; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Risk Analizi Metodolojileri, Yangın Güvenliği, İSG Elektrik Uygulamaları, Acil Durum Yönetimi, Yönetim Sistemleri ve Organizasyon, İleri Ergonomi, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Endüstride ve Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği gibi derslerle ilgili eğitimler verilir. Bu eğitimler okulların müfredatlarına göre değişebilmekle birlikte, öğrenciler temel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi mevzuatında geçen her dersi alırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunları

Mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının her sene 2 defa yaptığı uzmanlık sınavları içinde ”B” sınıfı sınava girmeye doğrudan hak kazanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans mezunları bu şartları yerine getirmek için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere uygun olmanız gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen adaylar, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa oranla yükselen eğitimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel alanda yeni olması sebebiyle farklı disiplinler için akademik araştırmalara açıktır. Bununla birlikte hukuk mevzuatı, mühendislik alanında ve teknik alanda disiplinli çalışma ve bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konulan ürün üzerine yapılandırılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yüksek Lisans - General OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak olan kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliğinden lisans mezunu olmalı veya mühendislik-mimarlık, teknik bilimler ve fizik, kimya, biyoloji gibi alanlardan mezun olan kişiler tezli yüksek lisans başvurusunu yapabilirler. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru şartları arasında ALES puanının 55 ve üzeri olması, okulların tercihine göre de yabancı dil sınavı yeterlilik belgesi ile başvuru yapabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.