| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil Durum Halleri

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanunlara çok fazlasıyla önem verilerek işveren ve çalışan personel tarafından da bu konular değerlendirilmelidir. Buna göre 6331 sayılı İSG kanununa göre işyerlerindeki acil durum halleri de yine bu kapsamlar arasındadır. Hemen her sektörden işyerlerinde bir takım acil durumlar meydana gelmektedir. İşveren kişinin bu gibi konularda belirli yükümlülükleri de bulunmaktadır.

İşverenler bir taraftan işyerini düşünerek hareket etmeli diğer yandan ise çalışanlarının sağlıklarını da ihmal etmemelidir.

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil Durum Halleri

Bu sebeplerden ötürü 6331 İSG kanunu kapsamınca işyerlerinde yer alan acil durum hallerinde işverenlerin ne tür yükümlülükleri olduğuna da yer verilmiştir. İşyerleri kapsamında belli birimlerde ya da genel durumu tehlikeye atılacak biçimde meydana gelen patlama, yangın, doğal afet gibi durumlar karşısında çalışanların tahliyesini gerektirecek ya da yaralı kişilere ilk anda yapılması gereken ilk yardımı kapsayacak bütün durumlar acil durum olarak nitelendirilebilir.

Daha fazla İş Sağlığı ve Güvenliği içeriği için hemen generalosgb.com/isg.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde İSG alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Özellikle de şantiye, fabrika, atölye gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmekte olan çalışanların sağlıklarının korunması açısından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına da ihtiyaç vardır. Çünkü işveren ve yetkililer tarafından tam korunma durumu sağlansa bile çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak meydana gelebilecek her türlü afet, hasar ve olay acil durum kapsamına girecek ve çalışanların sağlıklarını, güvenliklerini de tehlikeye atacaktır. Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması ve beraberinde işverenlerin de tehlikeli durumlar karşısında çok fazla durmaması açısından gerekli tüm önlemlerin daha fazla alınmasında yarar vardır.,

İşyerlerinde Acil Durumlarda Dikkat Edilecek Hususlar

İşyerlerindeki Acil Durumlar (Planlama)

İşyerlerindeki acil durumlar ele alındığında aslında işverenlerin gerekli yükümlülükleri de üstlenerek bu gibi durumlar karşısında mutlaka önlemlerin daha da genişletilmesi de gerekmektedir. İşyerlerindeki acil durumlar genel olarak elde olmayan sebeplerden kaynaklı olarak çıkan yangın, patlama, elektrik kaçağı ve buna bağlı olarak çalışanlarda yaralanmalar, yanmalar hatta ölümler bile gerçekleşebilmektedir. Bu gibi durumlar karşısında önceden mutlaka önlemlerin de alınması gerekiyor.

Özellikle de işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla da bir araya gelerek durum değerlendirmelerinde bulunması, işçi sağlığı ve can güvenliğinin nasıl daha korunmasıyla ilgili olarak da yine profesyonel adımların atılması gerekmektedir. Aksi durumda acil durum hallerinde çalışanlar çok zarar görebileceği gibi işler de fazlasıyla aksayabilir. Bu gibi durumların yaşanmaması ve aynı zamanda işverenlerin de bu gibi durumlar karşısında daha da tecrübelerini konuşturabilmeleri adına iyi bir yönetim sergilemesinde de yarar vardır.

İşyerlerindeki Acil Durumlar - General OSGB

İşyerlerinde Acil Durumlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşyerlerindeki acil durumlar incelendiğinde her bir acil durumun çalışan ve işveren kişinin tehlikeye girmesinde etkili olacaktır. Bu kapsamda özellikle de çok ciddi sayılabilecek tehlike durumlarından kişilerin kurtulması için olay erini çok hızlı biçimde terk etmeleri de gerekmektedir. Güvenli bölge oluşturarak kişiler bu alana gitmeli ve acil durumlardan da kurtulmalıdır. Ayrıca işverenin bir görevi de tehlike arz edebilecek acil durumlarda çalışanların işyerlerine gelmeden uzaklaştırılması görevidir. Bu ve buna bağlı birçok görev işveren tarafından ele alınırsa daha güvenli alanlar oluşturulabilir ve aynı zamanda da yine tehlikeli durumlar daha ilk başlarda önlenebilir.

Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından da yeteri kadar yararlanılarak acil durum tehlike durumlarından olabildiğince uzaklaşılmaya çalışılır. Tüm bunlarla birlikte yine 6331 sayılı İSG kanununa göre işyerlerindeki acil durum halleri ve kanun gereğince uygulanması gereken yöntemler de fazlasıyla dikkate alınmalıdır. Bu gibi durumlar karşısında işveren ve çalışanlara da büyük sorumluluklar düşmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.