| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2020

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet yürüten tüm profesyonellerin geçmiş yıllarda kaynak olarak kullandığı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 2020 yılında da en temel kaynak olarak kullanılmaya devam edecektir.

29.12.2012 tarihli resmi gazetede 28512 sayı numarasıyla yayınlanan ve pek de uzak bir geçmişi olmayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İSG hizmetlerinde bahis geçen tüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımları içermektedir. Bu nedenle iş ve işlemler bu yönetmelik kapsamında yürütülmeli, mevzuata uymayan hiçbir iş yapılmamalıdır.

İŞ Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2020
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunlulugu Yönetmeliği
Türkiye de İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Yönetmeliği
Türkiye de İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

Yönetmeliğin çıkarılma amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecek olan iki temel birimin yetkilerini, çalışma usullerini ve sorumluluklarını belirlemektedir. İSG hizmetleri Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve bu yönetmelikle çerçevesi çizilen iki temel birim olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu iki birim bünyesinde istihdam ettiği profesyoneller ile işyerlerinin sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki hükümler doğrultusunda açıklamalı şekilde hazırlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ekleri

İçeriğinde en fazla kullanılan İSG terimlerini ve resmi tanımları da içeren yönetmelikte bakanlık, çalışan temsilcisi, genel müdürlük, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, İSG-KATİP, onaylı defter, ortak sağlık ve güvenlik birimi, sorumlu müdür, itiraz komisyonu, toplum sağlığı merkezi birimi gibi ifadelerin açıklamaları yer almaktadır.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri, işverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü, işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri, çalışanların hak ve yükümlülükleri, hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi konularında yasal hükümler bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar, ortak sağlık ve güvenlik birimi, İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları, görevlendirme belgesi ve sözleşme, işbirliği ve koordinasyon, OSGB’lerin başvuru işlemleri, OSGB’lerin yetkilendirilmesi, sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları, OSGB’lerin faaliyet alanları, belge alma ve vize işlemleri, ihtarlar, yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz gibi açıklamaları ifadeler yönetmelikte kendine yer bulmuştur.

Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışacak personelin de yetki ve sorumlulukları ilgili yönetmelikte görülmektedir. Daha farklı içeriklerle donatılmış mevzuatlar İSG-KATİP modülünün kullanımı konusunda İSG uzmanlarına verilecek eğitimleri kapsamaktadır.

is sagligi ve guvenligi hizmetleri yonetmeligi pdf

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği pdf

En geniş çerçevede İSG hizmetleri konusunda hüküm barındıran mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Bunun yanı sıra İSG hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulacak yönetmelikler içinde 2012 yılında yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, 2013 yılında yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik, 2013 yılında yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik, 2012 yılında yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği ve yangından korunma yönetmeliğidir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html birincil kaynak olarak yıllardır kullandığı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 2020 yılı için de aynı önemde olacaktır. Gelişen dünya ve değişen mevzuat hükümlerine uyum sağlamak zorunda olan İSG uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri, gerek İSGB’de gerekse OSGB’de hizmet yürütürken profesyonel bir çizgi takip etmelidir.

İlgili evrak ve dokümanları zamanında doldurarak, bilgileri işyeri temsilcisiyle paylaşmalı ve hizmetlerin koordineli şekilde yürütülmesi sağlamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili aylık ve yıllık değerlendirme formlarını doldurarak hizmetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine öncülük etmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.