| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Apartmanlarda, Sitelerde İSG Hizmetleri

Genel geçer olarak işyerleri için iş güvenliği hizmetleri sunulması, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet satın alınması bilinen uygulamalardır. Ancak 6331 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan tehlike sınıflarına göre az tehlikeli sınıfta değerlendirilen, kapıcı çalıştıran apartman ve sitelerde isg hizmetleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işbirliği ile yürütülmektedir.

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren apartman ve sitelerde iş güvenliği hizmeti yürütülmesi kanunen zorunlu hale getirilmiştir. Binaların genel temizliği kategorisinde yer alan bu hizmet kolunda yürütülecek iş güvenliği hizmeti apartman veya site yöneticisinin koordinesinde ve kontrolünde olmalıdır.

Apartman Sitelerde İSG Hizmetleri
Apartman Site İSG Hizmetleri
Apartmanlarda iş Güvenligi Uzmanı Calıştırma Şartı
Binalarda iş Güvenliği
Apartmanlarda Alınacak Önlemler iş Güvenliği
Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi
Apartmanlarda Osgb Hijyen Eğitimi
Apartman Sitelerde İSG Hizmetleri

Apartman ve sitelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yanı sıra az tehlikeli iş kollarında yer alan diğer zorunluluklar da yerine getirilmelidir. Binaların risk değerlendirmesi, acil durumlarla ilgili eylem planı ve yangın önlem planı da yapılması gerekmektedir. Bu plan ve değerlendirmelerin az tehlikeli sınıftaki işletme ve binalar için 6 yılda bir yenilenmesi gerekecektir. Ayrıca çalışanların veya çalışanın periyodik sağlık taramalarının da aynı şekilde düzenli olarak yapılması iş güvenliği ilkelerine göre gereklidir.

Apartmanlarda iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu

Tek bir çalışanı olan apartmanlarda iş güvenliği uzmanlığı çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2016 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Kat maliklerinin bu konuda duyarlı olması ve yöneticileri bu konuda takip etmeleri önemlidir. İşveren konumunda olan kat maliklerinin kapıcı çalıştırma durumlarında iş güvenliği yasalarına uyması zaruridir. Aksi halde ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

6331 Sayılı İş Kanununda 4. Maddede yer alan ifadelerde apartmanlarda bir adet dahi çalışan varsa bu apartman veya site az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı tarafından bu apartmanların risk değerlendirmesini yapması, acil durum eylem planını hazırlaması sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu eylem planları tüm apartman sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır.

Risk değerlendirmesini yapan iş güvenliği uzmanlarını nasıl ki işyerlerinde işverenler ile birlikte hareket ediyorsa; apartman ve sitelerde de değerlendirmeyi kat malikleri ile yapması en sağlıklı yöntem olacaktır. Binaların, apartmanların ve sitelerin en güçlü ve zayıf yanlarını, inşaat yapılarını ve tüm olumlu-olumsuz durumlarını en iyi bilen kat malikleri ve yöneticiler risk değerlendirmesini ve acil durum eylem planını İSG uzmanı ile birlikte hazırlaması en önemli başarı olacaktır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

apartman ve sitelerde is güvenliği

 Binalarda iş sağlığı ve güvenliği

Binalarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilirken elbette işin uzmanları ile hareket etmek gerekir. Binaların özel durumlarına istinaden farklı konularda uzmanlardan da yardım almak, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak, en olası riskleri bertaraf etmek için hayati derecede mühim olacaktır.

İş güvenliği uzmanının risk değerlendirmesi yaparken içinde çocukların da yaşadığı binalardaki asansörler için bir uzmandan bilgi alması gerekir. Ayrıca binalarda var olan yangın söndürme sistemleri konusunda da mühendislerle istişare etmek lazımdır. Elektrikle ilgili riskleri değerlendirmek için ise bu konuda uzman kişilerden bilgi almak en sağlıklı yöntem olacaktır.

Apartman, sitelerde isg hizmetleri profesyonel bir anlayış ve modern bir yaklaşımla ele alınmalı, bilimsel yöntemlerle hareket edilmelidir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme imzalayarak görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli mevzuatta yer alan süreler kapsamında görevini sürdürmelidir.

Az tehlikeli sınıflarda yapılması gereken tüm çalışmalar apartman ve sitelerde de yapılmalıdır. Çalışanın portör muayenesi, iş güvenliği eğitimi, hijyen eğitimi yapılmalı, herhangi bir iş kazasının önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.