| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatında Çalışanların Güvenliği

İşveren, bir işçiyi işe alırken tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta olan işyerlerine çalışmaya gelen işçiler için yeterli eğitimi almış olan işçiyi işe almalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, işveren, çalışanlar için kanunla belirtilen ve çalışacakları işe uygun olan eğitim verilmesini sağlamalıdır. İşçi, korunma tedbirleri kapsamında işe başlamadan önce, iş eğitimi ve sağlık taramasından geçtikten sonra çalışmaya başlayabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında çalışanların güvenliği, eğitimler ile desteklenmelidir. Eğitimlerin yenilenmesi için de risklerle ilgili olacak şekilde; çalışma yeri, iş ekipmanlarının değişmesi, çalışanın işini değiştirmesi, yeni teknoloji kurallarının uygulanması gibi durumların mevcudiyetinde eğitimi yeniler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatında Çalışanların Güvenliği Kimler Tarafından Verilir?

Eğitim Periyotları

Çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri için eğitimler senede 1 defa yapılmalıdır. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için eğitimler 2 senede 1 defa yapılmalı ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de eğitimler 3 senede 1 defa yapılmalıdır. Meslek hastalığına yakalanmış olan veya iş kazası geçirmiş olan çalışana işe dönmeden önce kazanın ve hastalık geçirmesinin sebepleri sorulmalı; korunma yolları, güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili ek eğitimler verilmelidir. Özel politika gerektiren gruba giren işçilerin ve özel görevi olan çalışanların eğitimi de özel olarak verilmelidir. Ayrıca eğitim periyotları 18 yaşından küçük olan çalışanlar, engelli çalışanlar, gebe, emziren ve yaşlı çalışanlarla ilgili de yapılmalıdır.

Çalışanların eğitim periyotları düzeninin planlanması ve düzeltilmesi gerekir. İşveren gerekli şartlarda düzenlenen eğitim çalışmalarının hazırlanmasını sağlar. Bu programların hazırlanmasında çalışan temsilcisi ve çalışanların da görüşleri alınmalıdır. Programda eğitim tarihi, eğitimin konusu, amacı ve kimlerin katılacağı bildirilmelidir. Ayrıca iş ile ilgili yeni bir risk oluştuğunda eğitim konusu yenilenmelidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatında Çalışanların Eğitim Periyodları

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süreleri

İşyerlerinde çok tehlikeli işyerleri için yılda 1, tehlikeli işyerleri için iki yılda 1 ve az tehlikeli işyerleri için de üç yılda 1 defa mutlaka eğitim verilmelidir. Bu eğitimler, çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri için 16 saatten az olmamalıdır. Tehlikeli işyerlerinde 12 saat ve az tehlikeli işyerlerinde 8 saatten az olmamalıdır. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim süreleri bir bütün olacak şekilde değerlendirilmelidir. Eğitimler, çalışanların vardiya sistemine uygun olarak belirlenebilir, gruplar halinde veya bireysel olarak da verilebilir.

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilmesi gereken beceri, bilgi, tutum ve davranış şekillerinin ortaya konulabilir biçimde olması gerekir. İş sağlığı ve güvenliğinde eğitim alınmasının amacı çalışanların eğitimden önce ve eğitimden sonra öğrendiklerini analiz etmek ve iş güvenliği kültürünün doğru bir şekilde benimsemesini sağlamaktır. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim süreleri verimli geçirilmeli ve çalışanlar doğru çalışma yöntemiyle eğitilmelidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatında Çalışanların Eğitimi

İş Güvenliğinde Eğitim Kimler Tarafından Verilebilir?

Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim verildiğinde bunun belgelendirilmesi oldukça önemlidir. İş Güvenliğinde eğitim kimler tarafından verilebilir sorusu işverenler tarafından araştırılan konulardandır. Eğitimi veren kişiler veya kuruluşlar işverenin görevlendirmiş olduğu iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, eğitim kuruluşları, üniversiteler, ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından sağlanabilir. Ayrıca eğitim verilen yer konusunda da dikkatli davranmak gerekir. İşçilere eğitim verilecek yer uygun ve yeterli donanımda olmalıdır. Eğitimin olacağı yerde konfor şartları iyi olmalı ve yeterli aydınlatma imkanları sağlanmalı; eğitimde kullanılacak olan araç ve gereçler son teknolojiye uygun olması sağlanmalıdır. Verilen eğitimlerin belgelendirilmesi gerekir. Eğitimde verilen konular takip edilmeli, güncellenmeli, bir eksiklik görüldüğünde tekrar yenilenmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.