| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Okullarda, İSG Dosyasında Bulunması Gerekenler?

Her resmi kurumda olduğu gibi okullarda da iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler almak gerekir. Dışarıdan hizmet alımı ile iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılabileceği gibi kurumun veya kurumların kendi bünyesindeki teknik öğretmenlerden İş Sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olanlardan da iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilebilir. Görevlendirilen her kim olursa olsun okullarda iş sağlığı ve güvenliği dosyasında bulunması gerekenler aynıdır.

Çerçevesi ilgili yönetmelikler tarafından çizilen bu belgeler profesyonel bir şekilde doldurulmalı ve yeterli süre kadar saklanmalıdır. Özellikle staj öğrencisi bulunan meslek liselerinin çok daha fazla dikkatli olması gereken bu uygulamalarda hazırlanacak belgeler tek bir dosyada toplanıp saklanmalıdır.

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyası Örneği
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyası
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyasında Bulunması Gerekenler?
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Klasörü
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Çalışma Planı Örneği
Okullarda İş Sağlığı
Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği dosyası örneği

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nasıl bir dosya hazırlanacağı ile ilgili, profesyoneller tarafından hazırlanan örnek dosya incelenmelidir. Bu örnek dosya tüm iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına rehber niteliğindedir. Bu dosyada olması gereken belgeleri listeleyecek olursak;

 • Meslek Liseleri için öğrencilerin kimlik bilgilerinin, işletmelerde mesleki eğitime başlama tarihinin, anne-baba ve kayıtlı olduğu okul ve kurumun adının olduğu işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesi,
 • Eğer yaşanmışsa bir olayın yaşanmasına ramak kalmışsa ramak kala olay formu; bu formda tehlike tanımlanmakta, olay yeri belirtilmekte, tehlikenin önlenmesi konusunda öneri alınmakta ve bildirim alan amirin görüşü ile iş güvenliği uzmanının görüşü bulunmaktadır,
 • 6331 sayılı İSG kanununa göre uygulanacak idari para cezalarının olduğu bir form dosyada bulunmalıdır,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili afişler; bu afişler kişileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından önlemeye yönelik teşvik edici grafikler ve cümleler içermektedir,
 • Risk değerlendirme rehberi; risk analizinin ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağını gösteren içerisinde tehlike ve riskin tanımlarının, tehlikeden kaynaklı risklerin nasıl değerlendirileceğinin, tehlikelerin nasıl yok edileceğinin ve bunlar için nasıl bir eylem planı yapılacağının tanımlarının olduğu risk değerlendirme rehberi İSG dosyasında önemli yer kaplamaktadır,
 • Tüm işletmelerde olduğu gibi okullarda da mutlaka ilk yardım ve acil durum planı yapılmalıdır; bu planda ilkyardım, yangın, gaz sızıntısı, deprem, patlama, sabotaj ve sel ile ilgili planlar yer almalıdır,
 • Ofislerde risk değerlendirmesi rehberi de dikkat edilecek yol haritasını belirlemek açısından önemlidir,
 • Okul ve kurumlarda yapılacak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının genel bir şekilde tablo halinde yer aldığı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışma rehberi de mutlaka bulundurulmalıdır.
 • Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamuda uygulanması ile ilgili kamuda iş sağlığı ve güvenliği rehberi el altında hızlı bir şekilde ulaşılabilecek yerde yer almalıdır,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasıyla ilgili belge,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantıya çağrı ve toplantı gündemi ile ilgili evrak,
 • Toplantı gündemini içeren evrak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları,
 • İç yönerge,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine verilen eğitim belgesi örneği,
 • Öğrenci ile çırakların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılımını gösteren belge,
 • İSG talimat ve tutanakları

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyasında Bulunması Gerekenler

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği panosu

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili panoda uyarıcı afişler teşvik edici cümleler ve hatırlatıcı ifadeler yer almalıdır. Bu pano herkesin görebileceği bir yerde yer almalıdır. Panoda yer alacak broşürler ve afişler dışarıdan bu hizmeti veren firmalardan satın alınabileceği gibi, öğrencilerle de hazırlanabilir. Panoda yer alan broşürler ve afişlerin renkli ve dikkat çekici olmasına önem verilmelidir.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği panosu ilgili kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri de duyuracak şekilde tasarlanmalıdır. Yapılan değişikliklerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından da sözel bildirimler yapılarak, bildirim yapıldığına dair yazılı tutanak da dosyaya konulmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.