| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Nedir Mesleki Gelişim

Hangi sektör olduğu önemli olmaksızın iş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Peki iş güvenliği nedir? Mesleki gelişim için ne yapılmalıdır sorusunun cevabını verelim. Yazımızın başında da değindiğimiz üzere sektör, iş dalı, iş alanı farkı gözetmeksizin iş güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirecek olan personellerin ise yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmaları da ayrıca önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizlere iş güvenliği üzerine önemli bilgiler aktarmayı uygun bulduk.

is guvenligi nedir mesleki gelisim

Belki de hemen hemen her gün, gerek medya, gerek sosyal medya aracılğı ile iş güvenliği kavramını duyuyorsunuz. Peki, iş güvenliği nedir, mesleki gelişim nasıl olmalıdır. Şimdi bu hususu inceleyelim. Öncelikle belirtmek gerekirse, herhangi bir iş yerinde çalışma koşullarının kötü olması çalışanların motivasyonunu son derece düşürmektedir. Çeşitli kazaların meydana gelmesindeki ana sebep ise yetersiz çalışma ortamlarıdır. Buna göre iş güvenliğini, personelin iş kazası geçirmelerini önlemek için daha güvenli çalışma alanlarının oluşturulması işlemine denir. Bu işi yapmakla görevli iş güvenliği personelleri mesleki gelişimleri için gerekli belge, bilgi ve donanıma sahip olmak durumundadır.

is guvenliginin amaci

İş Güvenliğinin Amacı

Bir iş yerinde iş güvenliği sağlamak bir nevi çalışanlara olan verilen değerin de bir göstergesi olmaktadır. İş güvenliğinin amacı herşeyden önce işçi ve işverenin menfaatlerini korumaktır. Ancak bu oldukça yüzeysel bir tanım olduğu için yazımızın bir sonraki bölümünde bu konunun detayına daha fazla değindik. Öncelikli amacımız genel bir tanımlama ile iş güvenliğinin ne anlam ifade ettiğini belirtmek oldu.

is guvenliginin amaci maddeler halinde

İş Güvenliğinin Amaçları Maddeler Halinde

İş güvenliği üzerine hizmet verilen tüm iş yerlerinde usulune uygun bir şekilde hizmet sunulması önemli bir husustur. İş güvenliğinin amaçları maddeler halinde aşağıdaki şekilde bilginize sunulmuştur.

  • Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olmasını sağlamak,
  • Çalışma koşullarındaki olumsuzluklardan personeli korumak,
  • İşlerle personel arasında uyum olmasını sağlamak,
  • İş yerinde oluşması muhtemel riskleri yok etmek, ya da gerekli tedbirleri almak,
  • Olası maddi ve manevi tüm zarar risklerini sıfıra indirmek,
  • Çalışma verimini yükseltmek.

Tüm bu amaçların yerine getirilmesi halinde bir iş yerinde iş güvenliğinin sağlandığı kabul edilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.