| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Hangi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalıdır?

İş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyerlerindeki İSG faaliyetlerini koordine etmek ve düzenli işleyişi sağlamak amacıyla kurulan kurullardır. Çalışan sayısı 50’yi geçtiği zaman bu kurulların kurulması zorunlu tutulmaktadır. Bu sayıdaki çalışanın en az 6 aylık faaliyeti söz konusu ise o faaliyet kolunda da kurul oluşturulması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Ne Kadar Sıklıkla Toplanmalıdır? - General OSGB

İşverenler İSG kurulunun aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. İşyerinin her açıdan güvenli olmasını sağlamak üzere toplanan ve çalışmalar yürüten İSG kurulu, işletmede yolunda gitmeyen bir durum söz konusu olduğunda acil olarak toplanarak acil önlemlerin alınması ile ilgili işyeri temsilcisinin uygulaması amacıyla kararları alıp deftere işlemektedir. İSG kurullarını görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun çerçevesinde iş ve işlemler yürütülmektedir.

General OSGB Banner

Söz konusu tek bir işletme değil de asıl işveren ve alt işveren şeklinde iki ayrı işletme söz konusu olduğu zaman çalışan personelin sayısı her iki işletmede de elliden fazla olduğu zamanlarda kurulun da ayrı ayrı kurulması gerekiyor. Çünkü asış işverenin yürüttüğü iş ve faaliyetler farklı nitelikte ve adreste, alt işverenin yürüttüğü iş ve faaliyetler farklı nitelikte ve adreste yürütülüyordur. Her iki işletmenin de şartları kendine özgü olduğu için kurulların bu şartlara hakim olup gerekli önlemler için karar alması, ayrı ayrı oluşturulduklarında sağlıklı olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Kimler Yer Alır?

İSG faaliyetlerinin periyodik şekilde yürütülmesine katkı sağlayan iş sağlığı ve güvenliği kurulunda kimlerin yer alacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Çalışma şekil bakımından alt yüklenicinin olduğu durumlarda asıl firma ile alt yüklenici firmanın birlikte toplam çalışan sayısı elliden yukarı ise asıl firmada bu kurul oluşturulur ve aşağıdaki kişiler kurulda yer alır;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Kimler Yer Alır? - General OSGB

  • İşverenin kendisi veya vekili
  • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • Personelden sorumlu bir görevli (İK uzmanı, idari işler veya mali işler personeli vb.)
  • İşletmede yer alıyorsa sivil savunma uzmanı
  • İşletmede varsa ekip liderleri (usta, ustabaşı veya formen gibi)
  • Çalışanları temsilen bir kişi

Kurula işveren veya vekili başkanlık etmektedir. Kurulun sekreterya faaliyetlerini ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yürütür. Eğer işletmede İSG uzmanı yarı zamanlı bir çalışansa, sekreterlik görevini personelde sorumlu insan kaynakları uzmanı veya idari işler sorumlusu yürütür. İşletmede birden fazla usta varsa kurula katılacak kişi seçimle belirlenmektedir.

Tek bir şirkete bağlı birden fazla işletmedeki çalışan sayılarına bakılır. Eğer her birinde 50’den fazla çalışan yer alıyorsa, her bir işletme veya işyeri için yukarıdaki üyelerin katılımıyla ayrıca kurul oluşturulması zorunluluğu bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Ne Kadar Sıklıkla Toplanmalıdır?

Çalışma hayatında çok sık değişiklikler yaşanabilmekte, yoğun çalışma şartları işçilerin yorgunluğunu arttırmakta, sık vardiya değişiklikleri iş güvenliği çalışmalarında bütünlüğün sağlanmasını zorlaştırabilmektedir. Bu yüzden işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği kurulu ayda bir kez toplanıp güncel duruma göre pozisyon almalı, yeni kararlar için fikir alışverişinde bulunmalıdır. Kimi işyerlerinde bu toplantılar yapılmış gibi gösterilebilmektedir ancak eğer işyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı konusu söz konusu ise kurulun ayda bir toplanması olası felaketlerin ve gözden kaçmaların önlenmesi açısından son derece sağlıklı ve faydalı olacaktır.

Hangi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalıdır? - General OSGB

Kurulun ne kadar sıklıkla toplanacağı konusunda işyerini tehlike sınıfına göre farklı kararlar alınabilir. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerindeki kurulların toplanma sıklığı daha az olabilir. Aynı şekilde çok tehlikeli sınıftaki işletme ile tehlikeli sınıftaki işletmedeki kurulların toplanma sıklıkları arasında farklılık olması normaldir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.