| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürüne Nereden Başlanmalıdır?

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, tüm çalışanların etkin bir şekilde işlemesini istediği bir tür önlem çeşididir. yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde iş kazalarının artması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması da buna zemin hazırlamıştır.

General OSGB Banner

Güvenlik kültürü, bir iş yerinin çalışanlarının iş yerine olan güveninin artmasına zemin hazırlayan bir olgudur. Düşünün ki, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün uygulanmadığı bir firmada çalışmayı kim ister ki ? Kimse istemez. Her toplumun kendine has bir kültürü vardır bu kültür toplumdan topluma farklılık gösterse de iş sağlığı ve güvenlik kültürü toplumdan topluma farklılık göstermeyen bir kavramdır. İlk kez güvenlik kültüründen 1986 yılında Çernobil‘de meydana gelen nükleer kazadan sonra yapılan araştırmalar ile bahsedilmiştir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürüne Nereden Başlanmalıdır?

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Temel Prensipleri

İş kazalarının önlenmesi aşamasında temel olarak ilk eğitim işverenlere verilmelidir. Çünkü işverenler, işin başında duran kişiler olduğu için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin de tamamlanmış olması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği konusu hakkında hiçbir bilgisi olmayan işverenler çalışanlarına hiçbir fayda sağlayamazlar. Bu yüzden de oldukça hassas olan bu konuda temel prensipler yerine getirilmelidir. Bu prensipler, iş güvenliği kapsamında oluşturulmuştur. Güvensiz işi reddetme hakkı, işle ilgili tehlikeleri bilme hakkı, iş yerinde yanlış yapılan işi bildirilen kişiler için koruma hakkı, toplu pazarlık hakkı, örgütlenme hakkı, bakım ve tatil iş planlamasının yapılması hakkı, işle ilgili hastalık ve sakatlıklardan korunma hakkı, tazminat emeklilik analık devamsızlık koruması hakkı, saatlerin gece işine göre çalışma yaşının sınırlandırılması hakkı gibi prensipler bulunmaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Temel Prensipleri

İş Kazalarında Tehlikeli Davranışlar Ve Tehlikeli Durumlar

İş kazalarında işveren ne kadar dikkatli olursa işçinin de o kadar dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü iş kazalarında tehlikeli davranışların bulunması da, iş kazalarına yol açmaktadır. Tehlikeli davranışlara örnek vermek gerekirse; Talimatları uygulamama, bilgisizlik ve tecrübesizlik, iş disiplinine uyumamak, kusurlu alet kullanma, hızlı çalışmak, dalgınlık ve dikkatsizlik, uygun olmayan fiziki koşullarda çalışmak gibi davranışlar tehlikelidir. İş kazalarına sebep verebilir. Tehlikeli durum ise kötü ve tehlikeli çevre şartları, hatalı depolama, toksik ve koro zift maddeler, ekipmanların eksik ve kusurlu olması, hatalı düzenleme ve İstifleme, elektrik akımı, ses ışık radyasyon ve vibrasyon gibi etkenler ise tehlikeli durum oluşturan etkenlerden bazılarıdır.

İş Kazalarında Tehlikeli Davranışlar Ve Tehlikeli Durumlar

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü öğrenmek için verilen eğitimlere katılmalı, bunun yanı sıra iş başında eğitimler ile bu iş sağlığı ve güvenliği kültürü pekiştirilmelidir. Bu eğitimlerin güvenlik kültürünün pekiştirilmesinin yanı sıra, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde de büyük ölçüde yararlar sağlamaktadır. Her işverenin bu konuda hassasiyet gösterip tam ve eksiksiz bir şekilde eğitimlerini alarak işçilerine fayda sağlaması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.