| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İSG' e Göre İşyerlerinde Acil Durumlar ve Yükümlülükler

Hangi sektörde olursa olsun her işyerinde bir takım acil durumlar yaşanabilmektedir. İşverenin bu konularda belirli yükümlülükleri bulunmakta, bir taraftan işyerini düşünürken diğer taraftan ise çalışanların sağlığını kesinlikle ihmal etmemelidir.

Daha fazla '' İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) '' içeriği için hemen iş sağlığı ve güvenliği bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, işyerlerindeki acil durum hallerinde işverenlerin ne gibi yükümlülükleri olduğuna yer verilmiştir. İşyerlerinde belli birimlerde veya geneli tehlikeye atacak şekilde oluşabilecek herhangi bir yangın, patlama ve doğal afet gibi durumlarda çalışanların tahliyesini gerektirecek veya yaralılara ilk etapta yapılacak ilk yardımı kapsayan bütün durumlar acil durumlar olarak belirtilmektedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil Durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
İSG Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
OSGB Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
İSG Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
İşveren Yükümlülükleri Acil durum Halleri

 İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında temel yapılan işlem önleme ve yatırımlar ile çalışanları koruma tam anlamıyla yerine getirilse bile; bazen hesapta olmayan şeylerden ötürü acil durumlar yaşanabilmektedir. Çevrede başlayan bir yangının iş yerine sıçraması veya doğal afetler gibi elde olmayan nedenlerden ötürü kaynaklanan acil durumlarda neler yapılacağı ile ilgili kesinlikle önceden bir planlama yapılmalıdır.

Özellikle bu konuda işverenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte herhangi bir acil durumda neler yapılacağı ile ilgili planlama yapması gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi herhangi bir durumda kimlerin hangi görevleri üstleneceği, hangi araç ve gereçleri kullanacağı, korumanın, ilk yardımın ve tahliyenin nasıl yapılacağı ile ilgili bir ön hazırlık olmasıdır.

Bu da profesyonel bir süreç olduğu için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından belirli eğitimlerin verilmesi, değerlendirmelerinin yapılması ve acil durum eylem planlarının oluşturulmasıyla gerçekleştirilmektedir, Çalışanların kullanacağı ekipmanlardan, çalışma ortamının düzenlenmesine ve tehlikelerin önceden öngörülmesine kadar bir dizi önleyici etkinlik yapılmalıdır.

İşyerlerindeki Acil Durumlar

İşverenin işyerindeki acil durumlarda yükümlülüklerinden başlıcası kesinlikle çalışanların sağlıklarını tehlikeye atmayacak önlemleri almasıdır. Faaliyet gösterilen sektöre göre hangi acil durumların ortaya çıkabileceği ve bunlardan nasıl korunabileceği ile ilgili önleyici tedbirlerin alınması çok önemlidir. Meydana gelebilecek çeşitli acil durumlarla ilgili önceden ölçümlerin yapılması ve bunların bir değerlendirmeye tabi tutularak acil durum planlarının hazırlanması, işverenin yükümlülükleri arasındadır. Bunun için her türlü acil duruma karşı iş yerinin mesafesi büyüklüğü ve çalışanların sayısı, birimlerin yerleşim şekline göre tüm önlemler tüm detaylar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

İlk yardım gerektiren ve sağlık müdahalesi isteyen durumlarda söz konusu personellerden yeterli seviyede görevlendirme yapılması ve dışarıdan bir sağlık desteğinin alınması da işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyerlerindeki Acil durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri

İşyerlerinde Acil Durumlarda Dikkat Edilecek Hususlar

Çok ciddi hayatı tehlikeleri oluşması durumunda çalışanların iş yerini çok hızlı bir şekilde terk etmeleri ve güvenli bir bölgeye gidebilmeleri için ilgili talimatları vermek de işverenin yükümlülükleri arasındadır. Tehlikeli durumun devam etmesi durumunda çalışanların iş yerine girmemesini sağlamak yine işverenin görevleri arasındadır. İşyerindeki acil durumlarda çalışanların hızlı bir şekilde iş yerini terk etmeleri; varsa yaralılara ilk yardım müdahalesinin yapılması için ilgili önlemlerin alınması gerekir.

İşyerinin güvenliğini sağlamak için önceden alınan tedbirlerin uygulanmaya konulması gibi süreçler işverenin kontrolü altında gerçekleşmektedir. İş güvenliği uzmanının yönlendirmesi ve rehberliği ile işverenin tüm tedbirleri zamanında alması gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Olası acil durumlarda ivedi şekilde sağlık önlemlerinin alınması ve ilgili birimler ile müdürlüklere bilgi verilmesi, işleyiş açısından önemlidir.

Yerel yönetimlerin bilgilendirilmesi, İl Afet Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi ve uygun bir krokinin teslim edilmesi müdahale ve kurtarma çalışmalarında kullanışlı olmaktadır. İşverenin tüm yükümlülükleri konusunda 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunun başucu kitabı yapması ve ilgili hükümleri uygulaması hayati önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.