| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Önerisi (Proje Örnekleri)

İş Sağlığı ve Güvenliği bir bilim dalı olarak kabul edilmekte ve bu alan hakkında daha çok araştırma, inceleme ve tez önerisi çalışması yapılmaktadır. Yabancı kaynaklar tarandığında iş güvenliğinin dünyadaki gelişimi, şu anki işleyiş modeli ve iş kazalarının azalmasındaki önemi görülmektedir. Bu yüzden ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği tez önerisi söz konusu olduğunda daha önce düşünülmeyen veya araştırılmayan somut hedeflere yönelik konular seçilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Önerisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Önerisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Önerisi İle İlgili Tez Örnekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Örnekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Tez Örnekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Proje Örnekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Dönem Proje Örnekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Tez Proje Örnekleri

İş Güvenliği çalışma alanı ülkemizde yeni bir alan olduğu için henüz sadece saha çalışmaları yapılmakta, hızlı bir şekilde OSGB firmaları aracılığıyla işyerlerine hizmet götürülmekte ancak henüz iş güvenliğinin bir bilim dalı olarak araştırılması tam anlamıyla gündeme gelememektedir. Çünkü İstanbul Tuzla’daki tersane kazalarından sonra Bakanlığın iş kazalarını hızlıca önlemek hedefi doğrultusunda binlerce İSG uzmanı yetiştirilmiş ve sektör tamamen uygulamaya dönük işleyişe yönelmiştir.

Daha fazla İş Sağlığı ve Güvenliği içeriği için hemen generalosgb.com/isg.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde İSG alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Uygulamanın da önemi yadsınamaz fakat iş güvenliği ve işçi sağlığı çalışma alanının kendini tekrar etmemesi ve daha çağdaş yaklaşımlarla sürdürülebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği tez önerisi konusunda ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tez örnekleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tez örnekleri birçok platformda paylaşılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumunun tez veri tabanından bu konuyla ilgili yazılmış tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Alan daha çok yeni olduğu için yazılabilecek birçok konu bulunuyor.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılmış tez örneklerinden başlıklar sunalım;

 • Motivasyonun iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi
 • Ofis çalışanlarında ergonomi
 • Çalışanların işyerinde eğitimi
 • Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmalarının iş kazaların etkisi
 • Mobbing ve iş güvenliği ilişkisi
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde risk analizi
 • Açık işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği model önerisi
 • Tekstil fabrikalarında iş güvenliği uygulamalarının incelenmesi
 • KOBİ’lerde İSG risk değerlendirmesinde bulanık mantık yönteminin incelenmesi

Bu başlıklardan iş güvenliği ile ilgili birçok konu oluşturulabilecek alt başlık “ergonomi”dir. Çalışma hayatıyla ilgili birçok eğlenceli ve verimli çalışmaya imza atabilirsiniz. Ayrıca örneklerden “mobbing” konusunun da bu bağlamda incelenebileceği görülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en fazla çalışılması gereken alan olarak “model önerileri” gelmektedir. Henüz tek bir model benimsenerek OSGB ve İSGB üzerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunulmaktadır. Ancak Avrupa’daki modeller incelenerek uygun görülenlerin ülkemizdeki modellerle karşılaştırılıp daha verimli sonuca yönelik tez çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili proje örnekleri 2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Tez Örnekleri

İş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans tez örnekleri de genelde olanın incelenmesi üzerinde olmaktadır. Bilimsel kurulların yüksek lisans tezlerinde yeni bir model geliştirmekten ziyade olanı incelemek üzerine odaklandığını görüyoruz. Yüksek lisans aşamasında olanı inceleten yaklaşımlar, doktora tezinde ise yenilikçi ve katkı sağlayan model arayışlarında olduğunu görmekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak o denli çok çalışma vardır ki; gelişen bir alan olarak birçok yüksek lisans öğrencisinin katkısına da ihtiyaç duymaktadır. Tez örneklerinden derlediğimiz başlıklardan bazıları;

 • OSGB’lerin işleyişi
 • Gürültünün çalışma hayatına etkileri ve gürültü analiz çalışmaları
 • Demiryolu araçları bakım ve onarımı yapan işletmenin kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
 • OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin inşaat sektöründe uygulanması

Görüldüğü gibi yüksek lisans tez örnekleri analiz ve değerlendirme çalışmaları, işleyişlerin incelenmesi, var olan modellerin veya sistemlerin herhangi bir sektöre uygulanması ve sonuçlarının istatistiksel ve anlamsal olarak değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.