| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usulleri Nelerdir?

İş güvenliği kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usulleri Çalışma Bakanlığı tarafından çerçevesi çizilen kılavuzdan esinlenerek uygulanmaktadır. Bu kurullar işyerlerindeki iş güvenliği faaliyetlerine çalışanların da katılması amacıyla oluşturulmuştur. Hem çalışanların dahil edilmesi, hem denetim ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak hem de meslek hastalıkları veya iş kazaları gibi istenmeyen durumları azaltmak için kurulan İSG kurulu belirli bir çerçeve planına göre çalışır.

İş Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usulleri Nelerdir? - General OSGB

Kurul üyeleri belirlenip oluşturulduktan sonra çalışmaya başlar. İşverenin kurulda görev alacak üyelere bu görevlerini tebliğ etmesi gerekir. Kurul ilk toplantısında görev ve yetkileri ile çalışma usullerini ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturur ve çalışması bu usullere göre yürütür. Böylece belirli bir nizam belirlenerek, iş güvenliği hizmetlerine katkı sunulur.

Kurul üyelerinin görev ve yetkileri kendilerine bildirilir ve bu görevleri eksiksiz yapma şartı da iletilir. Belirli bir sistem dahilinde çalışacak olan kurulda kimin ne tür görevler üstleneceği ise ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. Bu mevzuat “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” olarak takip edilmektedir. Ana görev işyerinin kendi şartlarına uygun bir İSG iç yönerge taslağı oluşturmasıdır. Bu taslak işyeri sahibine sunularak onayı istenir. Onaylandıktan sonra ise uygulamasına geçilir, faaliyetlerin sonunda değerlendirmeler yapılır ve raporlar oluşturulur.

İş Güvenliği Kurulunun Öncelikli Görevleri Nelerdir?

İç yönergeyi hazırladıktan sonra çalışanların İSG çalışmalarına katılmalarını sağlamak adına onlara rehberlik etmek İSG kurullarının öncelikli görevleri arasındadır. Yaşanan bir iş kazasında gerekli incelemeleri yaparak alınması gereken önlemler ile ilgili rapor oluşturmak ve bunu işletme temsilcisine uygulanması amacıyla bildirmek de önemlidir.

İş Güvenliği Kurulunun Öncelikli Görevleri Nelerdir?- General OSGB

İş kazasının çalışana zarar vermediği durumlarda ekipman ve teçhizatlar zarar görmüşse de İSG kurulu kazanın bir dahaki sefere yaşanmaması ve bu kez çalışana da zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki raporunu işverene iletir. Ramak kala olarak adlandırılan ve iş kazasının yaşanmadığı durumlar da değerlendirmeye alınır çünkü aynı türde bir ihlal bu kez iş kazasına dönüşerek çalışana ve işletmeye zarar verebilir. Bu yüzden İSG Kurulu bu konuda da kesinlikle çalışma yapmalıdır.

Meslek hastalıklarından bahsedecek olursak kurul yaşanan veya risk oluşturan durumlar için uzman ile birlikte değerlendirme yapmak durumundadır. Tüm bunların yaşanmaması için çalışanların alması gereken eğitimleri planlamak ve ilgili müfredatı hazırlayarak uygulanmasını sağlamak kuruldan beklenen çalışmalardan biridir.

İş Güvenliği Kurulunun Çalışma Usulü Nasıl Olmaktadır?

Normal şartlar altında kurul ayda bir kez toplanarak periyodik görevlerini yapar. Ancak önemli kaza ve hastalık durumlarında ise olağanın dışında da toplanabilir. Toplantı yapılmadan önce kurul üyelerinin bilgilendirilmesi gerekir. En az 48 saat önceden bilgilendirilmesi gereken üyeler tebliğ belgesini imzaladıkları için toplantıya katılmak zorundadır. Gündem acil durumların oluşması ve önceliğe göre belirlenir. Kurul toplanınca gündem maddeleri ile ilgili değişiklik talep eden olursa değerlendirmeye alınır. Her üyenin temsil ettiği görev ve bakış açısı farklı olduğu için gündem maddesi isteği dikkate alınmalıdır.

İş Güvenliği Kurulunun Çalışma Usulü Nasıl Olmaktadır? - General OSGB

İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olaylarında temsil ettiği görev ve statü ne olursa olsun, her kurul üyesi kurulu toplantıya olağanüstü olarak çağırabilir. Bunun için işveren temsilcisi veya kurul sektörüne talebini iletmesi gerekir.

İSG kurul toplantılarının hepsi mesai saati içinde yapılmalı ve bu toplantı ne kadar sürerse sürsün çalışma saatine dahil edilmelidir. Toplantıyı mesai saatleri dışında yaparak angarya konuma getirmek verimliliği azaltır.

Toplantıda salt çoğunluk olduğu sürece kurul karar alabilir. Toplantıya katılmayanların karara itiraz etme hakkı eğer salt çoğunluk olmadan alınmış ise vardır ancak salt çoğunluk ile alınan karar geçerlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.