| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Boyutu

İş sağlığı ve güvenliği her zaman için ihtiyaç duyulan alanlardandır. İş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu da yine araştırılarak bu noktada iş güvenlik unsurlarının önemine dikkat çekilmelidir. Nitekim sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği alanına ihtiyaç duyulmakta olup kişilerin de bu noktada çeşitli araştırmalar yapması, özellikle de işveren ile işçi arasındaki bu gibi dayanışmanın oluşturulması da önemlidir. Çeşitli iş alanlarında mutlaka bulundurulması gereken iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarının bu noktada değerlendirilerek tüm iş süreçlerine dahil edilmesi ve gerekli tüm önlemlerin de alınması gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu da ele alınarak bu noktada olası kaza durumlarında da işveren işe iş sağlığı ve güvenliği arasındaki düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Boyutu

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu kapsamında işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de incelenmelidir. Buna göre hukuksal anlamda işverenin yükümlülükleri çeşitli başlıklarda karşımıza çıkmaktadır.  İşverenin hukuki sorumluluğu kapsamında kaza ve tedavi durumlarında rücu davasında sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca şunlardan da yine işveren sorumlu tutulabilir:

 • Tazminatlar,
 • Ceza Davası,
 • Rücu Davası,
 • İdari yaptırımlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Boyutunun Korunması

İşverenin idari sorumluluğu olarak şunlar ele alınabilir:

 • İşin durdurulması,
 • İşyerinin kapatılması,
 • İşçilerin çalışmaktan alıkonulması,
 • İdari para cezaları

Ayrıca işverenin cezai sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

 • Ölüm ve yaralama suçları,
 • Taksirle ölüme sebebiyet verme. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası.
 • Taksitler yaralanmaya sebebiyet verme. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri genel olarak bunlardan oluşmaktadır. Son derece hassas ve aynı zamanda takip edilmesi de gereken konular olup gerek işveren gerekse de işçi tarafından da mutlaka incelenmesi gereken durumlardır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı

İş sağlığı ve güvenliği hakkı, devlet tarafındaki temel niteliklerden kaynaklanan bir haktır. İş sağlığı ve güvenliği hakkı kapsamında işçiler işyerlerinin güvenlik ve sağlık koşullarına uygun hale getirilmesini işverenden talep etmektedir. Sağlıklı bir iş sürecinin olması açısından mutlaka iş sağlığı ve güvenliği hakkı da yerine getirilerek gerek işçi gerek işveren bu haklardan yararlanmalıdır. Bu noktada özellikle de işçileri iş sağlığı ve güvenliği hakkı için taleplerde bulunması da son derece doğal ve normaldir. Bu anlamda özellikle de işverenin mutlaka dikkat etmesi gereken aynı zamanda da işçilerinin sağlık ve güvenliklerini de kontrol altına almasını sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliğinin mutlak surette en iyi biçimde sağlanması gerekmektedir.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

İşçilerin İş Güvenliğinin Korunması

İşçilerin bir işte çalışırken en temel haklarından biri de güvenliklerinin ve sağlıklarının kontrol altına alınmasıdır. İşçilerin iş güvenliğinin korunması da yine iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından ele alınacak yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Bu anlamda işverenin de yetkileri elinde bulundurarak mutlaka iş sağlığı ve güvenlik ilkelerinden de yararlanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu da yine ele alınarak mutlaka işçilerin sağlık ve güvenlik kontrollerinin sağlanmasında yarar vardır. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri değerlendirilerek gerekli yaptırımlar yapılır. Bu yaptırımlar ise genel olarak idari cezalar, tazminatlar ya da hapis cezaları gibi yaptırımlardır. Tüm bu süreç dikkate alındığında işçilerin mutlaka haklarını araması, korumak istemesi de oldukça doğaldır.

İş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal boyutu işçiler, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından da ele alınarak sürecin en iyi biçimde idame ettirilmesi de gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.