| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Kamuda İSG (Görevler Hk)

Son zamanlarda gerek özel sektörde gerekse de kurumsal anlamdaki sektörlerde artan iş sağlığı ve güvenliği uzman ihtiyacı doğrultusunda kamuda İSG durumu da gün geçtikçe artan talepler arasında gösterilmektedir. Kamu tarafında iş güvenliği uzmanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı alacak personeller tarafından faaliyetler yürütülmektedir. Devlet kaynaklı temel kurumların olması da yine bu anlamda diğer sektörlere örnek teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı hem İSG uygulamaları hem de uzmanlar tarafındaki görev tanımları dikkatle devam edilmektedir. Bu anlamdaki uygulanması gereken hizmetler de kamu tarafında iş güvenliği hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.

Kamuda İSG

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı Ücretleri 2020

Özelde ve kamu alanında iş güvenliği uzmanı olmak çeşitli maaşları da beraberinde getirmektedir. Buna göre özellikle de kamuda iş güvenliği uzmanı ücretleri 2020 yılı içerisinde en çok sorgulanan sorular arasında yer almakta olup bu anlamda da yine maaşların değişkenlik gösterdiği de görülmektedir. Kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanlarının maaş aralıkları genelde 5000 ile 6000 TL arasında değişmektedir. Sınıflarına ve uzmanlıklarına göre değişen iş sağlığı ve güvenliği kadrolarında da belirttiğimiz üzere maaşlar değişik aralıklarla karşımıza çıkmaktadır. Bunun en belirleyici kriterlerinden biri olarak ise iş güvenliği uzmanlarının tecrübeleri, deneyimleri ve iş sahasındaki birikimleridir. Bunlara göre farklılık göstermekte olan maaş aralıkları da değişkenlik göstermektedir.

Kamuda İSG Uzmanı

Kamuda İSG Uzmanı

Kamuda İSG uzmanı olarak çalışmalarını devam ettiren kişilerin bu anlamda özellikle de kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve anı zamanda da yine oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önlemler de almaları gerekmektedir. Nitekim son dönemlerde artmakta olan iş kazaları, çalışan rahatsızlıkları iş güvenliği uzmanlarının bu noktada ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da göstermektedir. Buna göre özellikle de şantiye alanlarında, büyük fabrikalarda ya da sanayi gibi alanlarda kamu görevlisi olarak İSG uzmanı olan ve faaliyetlerini sürdüren kişilerin de çeşitli projeler kapsamında görevlendirilmektedirler. Özellikle de kamu alanındaki iş güvenliği uzmanlarının eksikliği bu noktada daha da fazla hissedilmeye başlandı. Büyük iş alanları, fabrikalar, endüstriyel bölgeler ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere diğer tüm iş alanlarında da yine çalışanların sağlıklarını garantiye alma, riskleri en aza indirgeme ve daha birçok alanda korumayı gerçekleştirmek adına iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kamuda İSG Uzmanı Görevlendirme

Kamuda İSG Uzmanı Görevlendirme

Belirttiğimiz üzere son dönemlerde artış gösteren iş kazaları ve buna benzer daha birçok olumsuz durum karşısında iş güvenliği uzmanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de kamuda İSG uzmanı görevlendirme durumlarının da fazlasıyla arttığı bu noktada yine firmaların kamu alanında faaliyet gösteren isg uzmanları ile birlikte çalışarak çalışan sağlığını garanti altına almayı hedeflemektedir. Bu anlamda iş sahalarında oluşabilecek risk durumlarına karşı da risklerin ve tehlike olasılıklarının en aza indirgenmesi isg uzmanları ile amaçlanmaktadır. Sizler de isg uzmanları ile iletişime geçerek büyük fabrika, iş alanlarında herhangi bir tehlikeye ya da tehlikelere karşı gerek kendinizi, firmanızı gerekse de çalışanlarınızı güvende hissettirmelisiniz.

Özel sektör ve kamu alanındaki bu açığın kapatılması adına önemli uğraşlar vermekte olan isg uzmanları da yine çeşitli faaliyetler kapsamında görevlerine devam etmektedir. Bu görevler neticesinde çalışan sağlığının garanti altına alınması ve firmaların da yine bu noktada güvenli biçimde faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.