| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanı Sayısı

Fabrikalar, işletmeler, hastaneler, okullar ve tüm işyerlerindeki çalışan sayısına göre iş güvenliği uzmanı sayısı da değişkenlik gösterir. İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri de çalışan sayısına göre değişir. Tutulacak dosyalar, İSG Katip modülüne işlenecek bilgiler, yapılacak tüm çalışmalar çalışan sayısına bağlıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, çalışan temsilci görevlendirilmesi, işyeri hekimi ve İSG uzmanı görevlendirilmesi ve acil durum ekipleri oluşturmak çalışan sayısına göre yapılacak ve dikkat edilecek hususlardır.

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışanların sağlığını korumak adına yapılacak tüm sağlık ve güvenlik işlemleri profesyonel kadrolarla yürütülmek üzere planlanmaktadır. Kanun çerçevesinde yapılacak tüm işlemlerin belirli bir sorumluluk dahilinde yürütülmesi, diğer görevlerin ise belirli şartlara bağlı olarak değişmesi hizmetlerin yürütülmesi adına önemlidir.

Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanı Sayısı
İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri 2020
İSG Uzmanları Çalışma Süreleri
İSG Uzmanları Çalışma Süresi Hesabı

İşyerlerine iş güvenliği uzmanı olarak kaç kişi görevlendirilir?

İşyerlerine İSG uzmanı olarak görevlendirilecek personel sayısı belirli kriterlere bağlanmıştır. İSG Kanunu ve yönetmeliklerine göre belirlenen bu sayılara OSGB ve İSGB birimleri riayet etmelidir. Henüz yeni bir çalışma alanı olduğu için ülkemizde belirli bir standart oluşturmak zaman almıştır.

Günümüzde İSG hizmetlerinin tam anlamıyla hatasız şekilde yürütüldüğü söylenemez ancak geçmiş döneme göre çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Bakanlığın bizzat takip edip yürüttüğü bu süreçlerde denetim eksikliği olmasına rağmen hizmetler tüm işyerlerinin dahil edilmesiyle yürütülmeye çalışılmaktadır.

  • 1000 çalışanı olan işletmeler az tehlikeli sınıfta ise her 1000 işçi için 1 tam zamanlı İSG uzmanı,
  • 500 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işletme için her 500 çalışan için 1 tam zamanlı İSG uzmanı,
  • 250 çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işletme için ise her 250 işçi için 1 tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirilmelidir.

Çok tehlikeli sınıftaki bir işyerinin 750 çalışanı varsa totalde 3 tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirilmesi gerektiği örnek olarak verilebilir.

Bakanlığın yetki verdiği OSGB ve İSGB’ler ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri devam etmektedir. Bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam eden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri işyerlerinin tehlike sınıflarına göre uzman görevlendirmektedir. Hangi firmaya kaç uzmanın görevlendirileceği de OSGB ile işyeri temsilcisi arasında yapılacak görüşmeler ve sözleşme neticesinde netlik kazanmaktadır. Buradaki genel amaç işyerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetini almasını sağlamaktır.

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri 2020

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri 2020 yılında önceki yıllara göre değişiklik göstermemiştir. İşyerindeki çalışan sayısı ile işyerinin tehlike sınıfı bir iş güvenliği uzmanının o işyerinde aylık kaç saat görev alacağını belirleyen temel unsurlardır.

  • Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca bir işyerinin tehlike sınıfı az tehlikeli ise o işyerindeki her çalışan için aylık 10 dakika bir süre ayırması ve çalışmalarını bu süreye göre planlaması esastır.
  • Tehlike sınıfı tehlikeli olan işletmeler için ise her çalışan için aylık en az 20 dakika süre planlaması gerekmektedir.
  • Tehlike sınıfı çok tehlikeli olan işletmeler için ise her çalışan için aylık olarak asgari 40 dakika süre ayırması gerekir.

Bu üç kriterden anlaşılan şey, çok tehlikeli sınıfa görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanının aynı kategorideki işletmeleri sorumluluğu altına alırken mümkün mertebe az işletme sahiplenmesi gerekmektedir. Sürelerden anlaşılan budur. Eğer çok tehlikeli sınıftaki işletmenin çalışan sayısı çok ise o işyerine sadece 1 uzman olarak tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirilmesi, hizmetlerin sağlıklı ve verimli olması açısından önemlidir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.