| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İSG Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanan bit yönetmelik ile resmiyet kazanmıştır. 2010 yılına kadar yerel anlamda yapılan iş güvenliği çalışmaları bu tarihten sonra resmi hüviyet kazanarak Çalışma Bakanlığı tarafından çeşitli birimlere yetki verilmek suretiyle daha profesyonel bir çizgiye kavuşmuştur.

İSG uzmanlarının görevleri konusunda İş Güvenliği Kanunu en tepe mevzuat olsa da daha detaylı bilgileri, yetkileri ve sorumlulukları içeren yönetmelik ve genelgeler yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte ayrıca iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının eğitimleri hakkında da net bir tablo ortaya konmuştur.

İş Güvenligi Uzmanlarının Görev Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
İş Güvenligi Uzmanlarının Görev Yetki Ve Sorumlulukları
İş Güvenligi Uzmanlarını Görevlendirme
İş Güvenligi Uzmanlarının 5 Günlük Eğitim Hakkı

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri konusunda verilen ayrıntılı bilgide, İSG uzmanı görevlendirme yükümlülüğü işverene yüklenmiştir. Bir işveren işyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı konusunda yardım almak durumundadır. Bu yardımı da işyeri sağlık güvenlik birimi kurarak veya ortak sağlık güvenlik birimi ile sözleşme imzalayarak alabilir.

İşveren, yer aldığı sektördeki riskleri değerlendirmek, risk analizi yaparak meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek adına yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bir uzmandan almalıdır. Bu konuda yetişmiş en nitelikli uzman ise A, B veya C sınıfında yer alan İSG uzmanları olmaktadır. Direkt olarak bu uzmanları İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurarak kendi bünyesinde görevlendirebileceği gibi, dışarıdan bir kuruluştan yani OSGB diye anılan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden de bir uzman görevlendirmesi talep edebilir. OSGB’den iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti alabilmektedir.

İş Güvenliği uzmanlarının nitelikleri

İşyerinin bağlı olduğu sektöre ve yer aldığı tehlike sınıfına göre farklı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi gerekir. Bir iş güvenliği uzmanının niteliği görev alacağı işyerinin niteliğine bağlıdır.

 • İşyeri az tehlikeli sınıftaysa C sınıfı İSG uzmanı
 • İşyeri az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaysa B sınıfı İSG uzmanı
 • İşyeri tehlikeli ve diğer tüm sınıflardaysa A sınıfı İSG uzmanı görevlendirilmelidir.

İş güvenliği uzmanı olarak birden fazla sayıda ihtiyaç varsa, sadece tam zamanlı çalışacak olan İSG uzmanının tehlike sınıfı işyerine uygun olsa yeterlidir. Buna dikkat ederek diğer İSG uzmanları görevlendirilebilir.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için sadece güvenlik ağırlıklı değil, aynı zamanda sağlık ağırlıklı da çalışmalar yapmak için işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirilmesine riayet edilmelidir. Neticede İSG hizmetlerinin ortaya çıkma sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi de meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemektir. Bunun için hastalıklar konusunda uzman iş yeri hekimleri, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı olarak işyerinize tam bir sağlık hizmeti sunabilmektedir.

iş güvenliği uzmanlarının görev tanımı

İş güvenliği uzmanlarının görevleri nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının görevleri birkaç ana başlık altında toplanabilir;

 • Rehberlik
 • Risk Değerlendirmesi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • Eğitim
 • Bilgilendirme
 • Kayıt
 • İlgili Birimlerle İşbirliği

İş güvenliği uzmanları işyeri temsilcisi sorumlu müdür ve çalışanlara İSG ile ilgili sözlü ve yazılı olarak rehberlik eder, işverene sunulmak üzere risk değerlendirmesi yaparak alınacak önlemler hakkında istişarede bulunur, işyerlerinde İSG yönetmelikleri gereği riskli alanları işaretleyerek ve gerekli uyarı levhalarını koyarak ortam düzenlemesi yapar.

Olası kaza veya patlamalar ile ilgili alınacak önlemler konusunda işbirliği yapar. Çalışanların İSG mevzuatı ve iş sağlığı konusunda eğitim almalarını sağlar. Hem çalışanları hem de işyeri temsilcisini yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirir. İlgili verileri kayıt altına alır ve sağlık kuruluşları ile Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği yapar.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.