| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

Kazı ve Kanal Açma Çalışmalarında İş Güvenliği

Çalışma sahalarında kazı ve çukur açma işlemleri giderek yaygın hale gelmektedir. Bu da bu sahalarda alınması gereken iş güvenliği tedbirlerinin artırılmasını gerektirmektedir. Çalışanların kazı güvenliği için işverenlerin gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Aksi halde ihmallerden sonuçlanan kazalar ağır sonuçlara yol açabilir.

Kazı ve Kanal Açma Çalışmalarında İş Güvenliği - General OSGB

Açık bir çukurun yanında çalışmak, inşaat temeli açmak ve temelde çalışmak, madencilik faaliyetlerini yürütmek üzere kanal açmak, yol çalışmalarında oluşturulan kanallar, kanalizasyon gibi sürekli kullanılacak giderleri çalıştırmak son zamanlarda yapılan kazı ve kanal açma çalışmalarına örnek gösterilebilir. Bu tür yerlerde ve faaliyetlerde çalışanların çok dikkatli olması ve kişisel güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Ayrıca bu tür yerlerde file çekmek, korkuluk yapmak gibi kitle güvenlik önlemlerinin de ihmal edilmemesinde fayda vardır.

Burada kazının ne olduğunu tanımlamak önem arz eder. Toprağın kaldırılmasıyla oluşturulan herhangi bir insan yapımı kesi, oyuk, hendek veya çukur kazı olarak adlandırılır. Hendek açma ve kazı olaylarında her yıl ciddi şekilde yaralanma ve can kaybı ile sonuçlanan iş kazaları meydana geldiği için iş güvenliği tedbirleri ve bunların denetlenmesi konusunda daha sıkı önlemlerin alınması gerekir.

Gerekli Önlemler Alınmazsa Tüm Kazılarda Çökme Tehlikesi Vardır

Mağara ve dağları delme operasyonlarında büyük riskler oluşur. Yukarıdan düşen kaya veya yükler, tehlikeli gazlar ve mobil ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeler dahil olmak üzere birçok tehlike riski yer almaktadır.

Gerekli Önlemler Alınmazsa Tüm Kazılarda Çökme Tehlikesi Vardır - General OSGB

Bu yüzden toprağın sınıflandırılması, koruyucu sistemlerin incelenmesi, yapısal rampaların tasarlanması, su tahliye ekipmanının izlenmesi ve saha incelemelerinin yapılması gibi yetkin bir kişi tarafından yapılması gereken çeşitli görevler vardır. Çevredeki mevcut ve öngörülebilir tehlikeleri veya çalışanlar için sağlıksız ve tehlikeli olan çalışma koşullarını belirleyebilen ve bunları ortadan kaldırmak için derhal düzeltici önlemler almaya yetkili bir kişinin varlığı kanunen de gereklidir.

Kazılarda Dikkat Edilmesi Gereken İş Güvenliği Tedbirleri

Bir kazının öncesinde ve sırasında alınması gereken çeşitli önlemler vardır. Kazının kenarlarını, her derinlik için bir yolla bir buçuk metreden daha dik olmayan bir açıyla eğimli hale getiren hendek, bir buçuk fit geriye eğimli olmalıdır. Koruyucu bir sistemin tasarlanması, toprak sınıflandırması, kesme derinliği, toprağın su içeriği, hava durumu ve iklim ve bölgedeki diğer işlemler dahil olmak üzere birçok faktörün dikkate alınmasını gerektirir. Bu işlem kayıtlı bir profesyonel mühendis tarafından onaylanmış bir siper kutusu veya kalkan kullanılmasını içerir.

Ayrıca, binalar, duvarlar ve kaldırımlar gibi bir kazıya bitişik yapılar için destek sistemleri gerekir, böylece sabit kalmaları mümkün olur. Kullanılan herhangi bir koruyucu sistem, hasar ve güvenlik kusurlarından uzak tutulmalıdır.

Kazılarda Dikkat Edilmesi Gereken İş Güvenliği Tedbirleri - General OSGB

Bir kazı tamamen sabit kayada yapıldığında veya bir kazı derinliği 5 fitten az olduğunda ve yetkili bir kişi zemini incelemiş ve potansiyel bir gömme izi bulamadığında koruyucu bir sistem gerekliliği konusu da ayrıca değerlendirilmelidir.

Çalışanları Kazıya Yuvarlanan Gevşek Malzemelerden Koruyun

Bir kazı veya hendek çalışmasında çalışanların kayan gevşek materyallerden ve toprak parçalarından korunmasını gerektirir. İşverenler, kazıda işçilerin üzerindeki kazıların yamaçlarında çalışanların çalışmasını engellemelidir.  İşverenler ayrıca siperdeki çalışanların asılı yükler altında çalışmasını yasaklamalı ve malzemeleri ve ekipmanları kazı kenarından en az 2 fit uzakta tutmalıdır.

Çalışanları Kazıya Yuvarlanan Gevşek Malzemelerden Koruyun - General OSGB

Suyun Birikmesini Önleyin

Su bir kazı alanının kenarlarını zayıflatabilir ve hendeğin çökmesine neden olabilir. Suyu tahliye etmek ve su birikintilerini kontrol etmek için bir pompa kullanılmalıdır. Elbette yetkin bir kişi su tahliye ekipmanını da takip etmelidir. Kazıdan drenaj sağlanmalıdır. Yüzey suyunun kazıya girmesini önlemek için yönlendirme hendekleri veya setler kullanılabilir. Yoğun yağışlardan sonra kazı alanı mutlaka yetkili kişilerce incelenmelidir.

Suyun Birikmesini Önleyin - General OSGB

Kazıların İçindeki Tehlikeli Gazları Test Edin

Oksijen eksikliklerinin veya tehlikeli diğer gazların mevcut olduğu veya makul olarak beklenebileceği 3-4 metreden daha derin kazılarda atmosferik test gereklidir. Uygun havalandırma ve solunum koruması kullanması gereken çalışanların, bu tür zehirli gazlara maruz kalması önlenir. Bir kazıda tehlikeli ortamlar mevcutsa, acil durum kurtarma ekipmanı, solunum aparatı, bir emniyet kemeri ve hattı kullanılmalıdır. Bazı durumlarda bir kazıda sınırlı bir alan veya izin gerektiren kapalı alanlar olabilir.

Erişim ve Çıkış Standartları Oluşturun

Uluslar arası standartlar 4 fitten daha derin bir hendekte çalışan işçiler için merdivenler, basamaklar, rampalar ve diğer güvenli çıkış yolları gerektirmektedir. Kazı alanına erişim ve çıkış alanda yetkili biri tarafından tasarlanmalı ve takip edilmelidir.

Çalışma Sahasını İnceleyin

Kazılar, bitişik alanları ve koruyucu sistemler periyodik olarak incelenmelidir. Bu muayeneler günlük olarak ve iş başlamadan önce ve şartlar değişirse iş devam ederken yapılmalıdır. Sonuçta önemli olan çalışanların güvenliğidir. Herhangi bir ihmal veya görev eksikliği birçok kişinin sağlığını tehlikeye atacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.