| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

Çalışma hayatının çeşitli risklerden elemine edilmesi ve çalışanların sağlıklarının korunması için önleyici tedbirlerin alınması konusunda işletmeler ve resmi kurumların 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa göre generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bulundurma zorunluluğu taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için gerekli uzman sadece İSG uzmanı olmayıp, aynı zamanda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapılması önemlidir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki 50’den az işçisi olan işyerlerinin İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi yapması zaruridir. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin ise henüz İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunmasa da yakın bir gelecekte tehlike türüne bakılmaksızın her türlü işyerine İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Az Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Çok Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması Gereken İş Yerleri
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi mi?
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Koşulları
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren OSGB firmaları tüm işyerlerine yönelik olarak İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme hazırlığına başlamıştır. Ülkemizdeki tüm işyerlerinin iş güvenliği çalışması yapması zorunlu olduğunda OSGB firmalarına büyük iş düşecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması Gereken İşyerleri

1 Temmuz 2020 tarihinden sonra artık az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfları ayrımı olmadan her türlü işyerinde iş güvenliği uzmanı bulundurulması ile ilgili kesin çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların neticesinde işletmelerin tamamında artık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görev alacak, hangisinde tam zamanlı, hangisine yarı zamanlı olacağı ile ilgili yeni bir düzenleme de söz konusu olacaktır.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesine yazılan yönetmelikler ışığında tehlike sınıflarına göre iş güvenliği çalışmalarının nasıl yapılacağı, kaç kişiye göre iş güvenliği uzmanı görevlendirileceği,  işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu gibi detaylar yer almaktadır.

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın 1 Temmuz 2020 tarihiyle beraber her türlü işyerinde İSG uzmanı ve işyeri hekimi olması zorunluluğu gelmektedir. Tabi ki tüm işyerlerinde birer uzman istihdam etme zorunluluğu OSGB firmalarından hizmet alımıyla gerçekleşecektir. İSG uzmanlarının işyerlerinde çalışma süreleri yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Bu tarihten önce ise işletmelerin yapması gereken risk analizleri, acil eylem planları ve İSG eğitimleri OSGB firmalarından destek alınarak halledilebilmektedir. Görevlendirmeler yapıldıktan sonra ise bu tür işleri işyerinde sorumlu İSG uzmanları yerin getirecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 2020

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Koşulları

İş güvenliği uzmanı çalışma koşulları hem OSGB firmalarının hem de işyerlerinin gözetimi ile iyileştirilebilir. İSG uzmanının kadrosunun bulunduğu veya sözleşme imzaladığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, uzmanın çalışma saatleri, günleri ve geliri konusunda uzlaşmacı ve iyileştirici tavırlar takınmalıdır.

Diğer taraftan OSGB firmalarına ödeme yapan işyerlerinin İSG uzmanının tespit ettiği noksanlıkları gidermesi, uzmana çalışabileceği bir alan tahsis etmesi ve çalışanların alacakları eğitimleri organize edip uygun zaman ve mekan ayarlaması önemli olmaktadır. Bu yönde yapılacak düzenlemeler ile çalışanların İSG hizmetlerini önemsemesi ve sahiplenmesi seviyeleri yüksek olmakta, böylece İSG hizmetlerinin başarıya ulaşması da kolaylaşmaktadır.

İSG uzmanının çalışma koşulları konusunda ne kadar iyileştirici bir tavır takınılırsa, işyerlerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı konusunda o kadar yüksek seviyede verim alınabilir. Doğru orantılı olarak koşullar ile verim aynı yönde yükselmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının işyeri temsilcileri ile eş güdüm halinde çalışması, yapılacak çalışmaları çalışanların da görüşü alınarak planlaması önemlidir. Çalışanların görüşleri, çalışan temsilcisi aracılığıyla İSG kuruluna iletilmektedir. Bu şekilde işletmeyi ilgilendiren tüm güvenlik önlemleri ve çalışanların sağlığı ile ilgili alınacak tüm tedbirlerin tüm paydaşların fikir alışverişi ile gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.