| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu?

İşyerlerinin ve çalışanların her türlü tehlikeden korunması amacıyla yürürlükte olan 6331 sayılı İş Güvenliği Kanuna göre hangi işyerleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır? Bu konuda yönetmeliklerde belirtilen maddelerden farklı bir uygulama söz konusu değildir.

Yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre 50'den fazla çalışanı bulunan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Bu zorunluluk 2013 yılında getirilmiştir. Bu konudaki ikinci hüküm 50'den az çalışanı bulunan, sınıfı az tehlikeli olan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2016'dan beri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve Bulundurmak Zorundadır?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimliği ve Bulundurmak Zorundadır?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimleri ve Bulundurmak Zorundadır?
İşyeri Hekimi ve Bulundurma ve Çalıştırma Zorunluluğu
Hangi İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma ve Çalıştırma Zorunluluğu?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?
İş Güvenliği Uzmanı Yaralanmaları

2014 yılından itibaren yürürlükte olan madde gereği çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinin 50'den az işçisi varsa bile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. Bu konudaki 3 maddeye de riayet etmeyen tüm işyerlerinin 5000 TL aylık olarak ceza ile cezalandırılması söz konusu olmaktadır. İşletmelere mali olarak fazla bir yük getireceği için bu işyerlerinin OSGB adı verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti satın alabilecekleri belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 2020

2020 yılını ilgilendiren en önemli iş güvenliği ile ilgili değişiklik 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan zorunluluktur. Bu tarihten itibaren işyerlerinin tehlike sınıflarına bakılmaksızın tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu gelecektir. 2020 yılına iş güvenliği hizmetleri açısından genel olarak bakacak olursak bir milat olarak değerlendirilebilir.

Bu konuda tabii ki tüm işyerlerinin İSG uzmanı istihdam etme durumu olamayacağı için ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alımı yapabileceklerdir. Tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanının çalışan sayısına göre aylık kaç saat görevlendirileceği yönetmelikte belirtilmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra aylık çalışma saatleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olabilir çünkü sektör fark etmeksizin tüm işyerlerine bu zorunluluk geleceği için, büyük bir İSG uzmanı açığı belirmesi beklenmektedir.

Yönetmelik maddesine göre OSGB firmalarından İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi talep edilecektir. Aksi takdirde ciddi yaptırım bulunmaktadır. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle işverenler iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışabilecekleri ortamı ortamları sağlamakla yükümlüdürler. Kendi işyerlerinin risk analizini yaptırmak üzere İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi talep etmeyenlerin para cezası ile karşılaşacağı ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir.

İşyeri Hekimleri Hangi İşyerlerinde Çalışır?

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Mevzuat

İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olan işletmeler ile ilgili en kapsamlı bilgi; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer aldığı bilinmektedir. 28713 sayılı 20.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bu yönetmeliğe göre işyeri hekimi görevlendirme ile ilgili işverenin yükümlülükleri, işyeri hekiminin nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi, nitelikleri, yetkisi ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, eğitim kurumlarına ilişkin hükümler ve işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, sınavları ve belgelendirmeleri detaylı şekilde yer almaktadır. Dolayısıyla işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da bu mevzuat maddelerinde yer almaktadır.

İşletmelerde çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar yapan işyeri hekimleri, olası bir iş kazasında veya meslek hastalığında sağlık kuruluşuna yönlendirme, tedaviyi takip, sağlık durumunu takip ve iyileşmenin akabinde işe başlama konusundaki sağlık vaziyeti konularında işyerlerine yardımcı olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.