| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri ile ilgili en genel hükümlerin çerçevesi 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ile çizilmekle birlikte, ayrıca 28512 sayılı ve 29.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik maddelerinde de detaylıca açıklanmıştır. Bu kanun ve yönetmeli kapsamında yetkiler belirlendiği için tüm İSG uzmanlarının bu iki mevzuatı temel almalarında fayda vardır.

A, B ve C sınıflarında yer alabilen İSG uzmanlarının hem mesleki olarak kendileri açısından hem bağlı bulundukları OSGB firmaları açısından hem de işyerleri açısından çeşitli yetkileri bulunmaktadır. Bu yetkileri kullanarak mesleği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlu Olduğu Görevler?
İş Güvenliği Uzmanı Görevleri
İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir? General Osgb
İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?
İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki
İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri Nelerdir?
Is Guvenligi Uzmani Yukumlulukleri Nelerdir
İş Güvenliği Uzmanlarının 5 Günlük Eğitim Hakkı Nedir?

Bilindiği gibi iş güvenliği uzmanları bir işyerinin güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılması gereken her şeyi risk analizlerinin ardından işletme yetkilisine bildirmektedir. Görevi tespit ve bildirim olan İSG uzmanının bu konudaki yetkisi ise; yazılı şekilde işletme yetkilisine bildirdiği hayati tehlike içeren durumlarla ilgili tedbirleri çalışanların hayatlarını tehlikeye atmayacak zaman aralığında yerine getirmemesi durumunda, işletmeyi faaliyet gösterdiği ilin İş ve Çalışma Kurumu Müdürlüğüne bildirmesidir.

Ayrıca eğer hayati tehlike içeren durum işveren tarafından acil olarak önleyici tedbir alınamayacak nitelikte ise burada da İSG uzmanının yetkisi vardır. Bu yetki; ilgili önlem alınana kadar işin ve üretim sürecinin durdurulması amacıyla işletmeye başvuruda bulunulmasıdır. İşyeri sahibinin yüksek hayati tehlike içeren durumları gidermek için önlem alınması zaman alacaksa, İSG uzmanının tavsiyesi ve bildirimi sonrasında hemen iş devamını durdurmalıdır ve önlemlerin alınmasına başlamalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş güvenliği uzmanı görevleri ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir ancak yapılan dijital güncellemeler ile İSG-KATİP üzerinden istenecek ek bilgi veya raporları da hazırlamak ve sisteme işlemek de görevleri arasındadır.

Görevlerini yerine getirirken yetkilerinin de farkında olan İSG uzmanları, işletmelerin tüm alanlarını inceleme ve bu bölgeler iş güvenliği ile ilgili araştırma yapma yetkisine de sahiptir. İşverenler kendi işletmelerinin güvenliği için bu araştırmaları yapma ortamını sağlamalıdır. Ayrıca İSG uzmanı işyerinde çalışan herkes ile yine İSG hizmetlerini yerine getirme amacı ile görüşme yetkisine sahiptir. Herhangi bir çalışanın görüşmek istememesi gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü işyeri sahibi ve çalışanların hepsi İSG hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü paydaş konumundadır.

İş güvenliği uzmanlarının işyerinin güvenlik tedbirlerinin alınması ile ilgili eğer işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar var ise, onlarla görüşmek ve eşgüdüm halinde işbirliği yapmak yetkisi de bulunmaktadır. Bu konu da elbette işyeri temsilcisinin bilgisi dâhilinde olmalıdır. İşyerinin güvenliği için çeşitli nitelikteki kurumlarla, güvenlik amaçlı işbirliği yapmak, güvenli çalışma ortamının oluşmasına ve çalışanların sağlığının korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle İSG uzmanı işletmenin çıkarına olacak her türlü tedbirin  alınması amacıyla koordinasyon sürecini yürütmeli ve işyerinin güvenlik önlemlerini arttırmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Yükümlülükleri

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlu Olduğu Görevler

İş güvenliği uzmanının sorumlu olduğu görevleri iyi bir şekilde araştırması ve hazırlayacağı dosyada hangi dokümanların bulunması gerektiğini öğrenmesi önemlidir. Bu görevleri yürütme sürecinde sahip olduğu yetkileri de kullanarak eksiksiz bir çalışma yürütmesi yasal olarak da önemlidir.

İş güvenliği uzmanının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile panel, seminer ve toplantılara katılma yetkileri de bulunmaktadır. Bir yıl içinde 5 gün bu tür eğitimlere katılma yetkisine sahiptir. Ancak İSG uzmanının bu hakkı tam zamanlı sözleşmeye sahip olduğu zamanlarda geçerlidir. Bu tür eğitim ve seminerlere katıldığı sürelerde herhangi bir ücret kesintisi söz konusu olmamaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.