| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı

İş güvenliği uzmanı görev tanımı birçok sektördeki işletme dahil ayrıca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yetkilileri tarafından da bilinmesi gereken birincil hedeflerden biridir. Elbette iş güvenliği hizmetlerinin birçok paydası vardır ancak en temel paydası iş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetlerdir.

Her görev tanımında iş güvenliği uzmanı ile birlikte işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin de sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlulukları vardır. Birbirine benzer sorumluluklar dışında her bir uzmanlık alanının kendine özgü yükümlülükleri bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanının tüm iş ve işlemlerde koordine etme yetisi olması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı 2020
İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı
İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk Yönetmeliği 2020
İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumlusu
İş Güvenliği Uzmanı Görev Talimatı
İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluları
İş Güvenliği Uzmanı Görev Kanunu

İşyeri temsilcisinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık güvenlik birimi ile işbirliği kurarak hizmetleri yürütmesi önemlidir. Bu çerçevede her bir boyutun kendi zorunluluklarını yerine getirmesi, işçilerin sağlığının korunması ve iş güvenliği ilkelerine uyulması için hayati derecede önem ihtiva etmektedir.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

İlgili mevzuatlarda görev tanımı yer almakla birlikte birçok yönetmelik ve iş usul ve esaslarına göre de hareket edilmesi önemlidir. İş güvenli uzmanı görev tanımı içerisinde, uzmanın Bakanlık tarafından yetkilendirildiği bulunmaktadır.

İş güvenliği uzmanı görevleri yönetmelik

İş güvenliği uzmanı görevleri yönetmelik hükümleri oluşturularak tanımlanmıştır. Uzmanın mevzuat içerisindeki tanımı dahilinde, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması şart koşulmuştur. Bu belgeye sahip olması için iş güvenliği ön lisans bölümünden mezun olarak ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olması şartı aranmaktadır. Daha sonra Bakanlığın belirttiği tarihlerde İSG uzmanı alımları için başvurması ve bu başvurunun kabul edilerek yetki donanımlı bir uzmanlık sertifikasına sahip olması beklenir.

Görevleri arasında işyerinin risk analizini yapmak, olası tehlikeleri önlemek adına tedbirler almak, işyeri iş güvenliği kurulu oluşturmak, işyerinin iş güvenliği planını yapmak, gerekli yerlere işaretlemeler yapılmasını sağlamak yer almaktadır.

Ayrıca İSG Katip modülünü aktif şekilde kullanmak, ilgili verileri modüle işlemek, raporlamaları oluşturmak ve herhangi bir denetimde işyerinin iş güvenliği ilkeleri doğrultusunda denetlemeden problemsiz çıkmasını sağlamak asli görevleri arasında sayılabilir.

İş güvenliği uzmanı görev tanımı içinde de yer aldığı gibi uzman olan kişinin tüm süreçlerin yönetilmesine yardımcı olması, işyerinin bu alandaki eksikliklerinin giderilmesini sağlaması uygulamada beklenen şeyler arasında yer almaktadır.

is guvenligi uzmanin temel gorevleri nelerdir

İş güvenliği uzmanının temel görevleri nelerdir?

Ana başlıklar altında incelendiğinde iş güvenliği uzmanının temel görevleri nelerdir sorusunun maddeler halinde cevaplandırılması gerekmektedir.

Ana temalar bilindiğinde alttaki maddelerin anlamlandırılması daha kolay olacaktır. İş güvenliği uzmanının temel görevleri arasında işyeri temsilcisine ve çalışanlara rehberlik yapmak, işyerinin risk değerlendirmesini yaparak olası iş kazalarının önüne geçmek, çalışma ortamının gözetilerek olumsuz durumların giderilmesini sağlamak, çalışanların eğitim almasını sağlamak yer alır.

Ayrıca işyeri temsilcisinin, ortak sağlık ve güvenlik biriminin ve bakanlığın bilgilendirilmesi, yapılan her türlü çalışmanın istatistiksel olarak kayıt altına alınması önemli görevleri arasında yer almaktadır. İş güvenliği uzmanının ilgili birimlerle işbirliği yaparak çalışanların sağlık portföylerinin oluşturulmasını sağlamak da ana görevleri arasında bulunur.

İş güvenliği uzmanı bu görevleri yürütürken iş yeri hekimi ile birlikte hareket eder. Diğer yandan İSG anlamında sorumlu olduğu bir işyeri genel müdürü ve Bakanlık da bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanının bakanlığın istediği kriterleri işyerlerin uygulaması temel görevidir. Böylece hem işyerinin can ve mal kaybı önlenmiş olacak, hem iş güvenliği uzmanı görevini başarıyla ifa etmiş olacak hem de bakanlığın oluşturmak istediği model başarıya ulaşacaktır. Neticede iş kazalarının ve meslek hastalıkların önlenmesi önemli bir başarı olarak kabul ediliyorsa bundan en büyük payı Bakanlık alacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.