| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

İş güvenliği uzmanları ne tür işyerlerinde görevlendirilir sorusunun cevabı olarak tehlike sınıfları göz önünde bulundurularak bir görevlendirme şekli öngörülmektedir. İş güvenliği uzmanlarının sınıflarına göre hangi tehlike sınıfındaki işyerlerine görevlendirilecekleri mevzuatta belirtilmiştir.

Temel olarak eşleştirildiğinde;

  • A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde görev alabilecekleri,
  • B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli ve az tehlikeli sınıflardaki işyerlerinde görev alabilecekleri,
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ise yalnızca az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görev alabilecekleri belirlenmiştir.

Is Guvenligi Uzmanlari Ne Tur Isyerlerinde Gorevlendirilirler
İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Görevlendirilirler
İş Güvenliği Uzmanları Görev Tanımı İstanbul
İş Güvenliği Uzmanları Görevlendirme Süreci
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanları Görevlendirilme Süreci

Bu yüzden İSG-KATİP modülündeki görevlendirmelerde de bu hususlara göre uzman-işyeri eşleştirmesi yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanları bir işletme ile anlaşarak tam zamanlı olarak çalışabilecekleri gibi kısmi zamanları olarak da görev alabilirler. Bunun dışında ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine bağlı olarak görevlendirildikleri firmalarda da çalışabilirler.

OSGB aracılığı ile görevlendirmede birçok farklı işletmeye hizmet verileceği için, bu türden bir çalışma koşulunu isteyenlerin tercihi olmaktadır. OSGB’ye bağlı olmadan birden fazla işyerinde yarı zamanlı veya belirli süreli de görev almanız mümkündür.

İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Görevlendirilir?

İş güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri sektörler farklılık gösterebilir. Çok tehlikeli sınıflarda A sınıfı İSG uzmanları, tehlikeli sınıflarda B sınıfı İSG uzmanları ve az tehlikeli sınıflarda ise C sınıfı İSG uzmanlarının görev alabileceklerini söylemiştik.

Değişik çalışma alanlarında görev alabilen iş güvenliği uzmanlarına madenlerde çok ihtiyaç duyulmaktadır. Görev alanı olarak yıllık birçok kazanın meydana geldiği madenlerde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve en ufak bir hataya mahal verilmemesi son derece önemli olduğu için, bu sektörde İSG uzmanlarının deneyimine ve uzmanlık alanına çok fazla ihtiyaç olmaktadır.

Metal sanayi sektörü gibi çok tehlikeli sınıftaki iş türlerinde de iş güvenliği uzmanlarının katkısı muazzam olmaktadır. Benzer olarak endüstri bölgelerinde farklı iş kollarında ve enerji sektöründe de iş güvenliği önlemlerinin alınmasının çok faydası olmaktadır. Bu önlemlerin birinci elden ilerlemesi ve profesyonel şekilde alınması ise iş güvenliği uzmanlarının yeteneği ile mümkün olmaktadır.

Elektrik ve elektronik alanında faaliyet gösteren tesis, atölye ve fabrikalarda insan kaynaklı hataların önüne geçilmesi, tedbir alınması gereken tehlikeli alanlar için gerekenlerin yapılması iş güvenliği uzmanlarının yapacağı risk analizi ve değerlendirmesi ile mümkün olmaktadır. Böylece çalışanların sağlığının korunması ve can güvenliklerinin sağlanması, tehlikeli alanlarda alınacak tedbirler ile gerçekleşmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

İş güvenliği uzmanı görev tanımı

İş güvenliği uzmanlarının iş ilanlarında veya hizmet kartlarında görev tanımları da yer almaktadır. Çalışacakları sektörlere göre elbette bazen farklılık gösterse de genel olarak bir iş güvenliği uzmanının görev tanımı aynı olmaktadır.

Görev tanımında hangi hizmetlerin beklendiği yer almaktadır. Görev yetki ve sorumluluklar başlığı altında rehberlik hizmeti, risk değerlendirmesi işlemi, çalışma ortamının gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt işlemleri, kendi alanıyla ilgili birimlerle işbirliği yer almaktadır.

Bu görev tanımı ile görevine başlayan bir iş güvenliği uzmanı, görev yapacağı yerde İSG-KATİP modülüne işlediği sözleşmenin çıktısını almalı ve imzalatıp dosyasına koymalıdır. İşyerinin ilk kez iş güvenliği hizmeti alması durumunda ise atama yazısı yazdırarak notere onaylatmalıdır.

İş başlangıcında yıllık çalışma planını hazırlayarak ve yıllık eğitim planını hazırlayıp risk değerlendirme kurulunun kurulmasına öncülük eder. Risk değerlendirme kuruluna yine İSG kurulu eğitim verir. Akabinde kurul risk değerlendirmesine başlar.

Bu süreçte eş zamanlı olarak bir seçim ile çalışan temsilcisinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilir. Risk değerlendirme kurulunda görev alacak işyeri çalışan temsilcisi seçimle belirlenerek görevine katılır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.