| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Çok Tehlikeli Sınıfa Bakması

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununa göre hangi sınıf iş güvenliği uzmanının hangi sınıftaki işyerlerine bakabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre temel İSG eğitimleri bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca verilmekte, kimin hangi tehlike sınıfında görev alabileceği ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla da belirlenmektedir.

Buna göre ilk defa iş güvenliği uzmanlığı yapacak kişilerin C sınıfından başlayarak az tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması, daha sonra belirli bir süre bu sınıfta çalıştıktan sonra B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girerek tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması ve nihayetinde bu sınıfta da belirli bir süre çalıştıktan sonra yeterli olmak için gerekli sınava girerek A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması şeklinde bir hiyerarşi benimsenmiştir.

Ancak ülkemizdeki iş yoğunluğu ve iş güvenliği uzman eksikliği nedeniyle bazen alt sınıftaki uzmanların bir üst sınıftaki tehlike sınıfındaki işyerlerine bakabilmesi amacıyla genelgeler yayınlanmıştır. Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik itibariyle, B sınıfı uzmanların çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması ve C sınıfındaki uzmanların tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilmesi kanunen hükme bağlanmıştır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çok Tehlikeli Sınıfa Bakabilir mi?

Yukarıda da değindiğimiz gibi B sınıfı iş güvenliği uzmanının belirli bir süreye kadar çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine görevlendirilebileceği hüküm altına alındığı için, belirtilen süreye kadar bu işleyiş sürecektir. 2012 yılında yayınlanan İş Güvenliği Kanununda değişiklik yaparak bu mümkün kılınmıştır.

İlgili kanunda belirtildiği üzere B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfa bakması 31.12.2023 tarihine kadar izinle mümkün hale getirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle sadece B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfa bakması değil, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının da tehlikeli sınıf bakabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Ancak belirttiğimiz gibi bu geçici süreli bir değişiklik olmuştur. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kuşkusuz Bakanlık belirleyici roldedir. Elindeki istatistiki verilere bakarak ve dayanarak yeni bir görevlendirme silsilesi yapabileceği gibi, sürenin dolmasıyla birlikte İSG-KATİP modülünde değişikliğe giderek herkesin kanunda belirtilen tehlike sınıfına göre görevlendirmeyi yapabileceği beklenmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Çok Tehlikeli Sınıfa Bakması

İş Güvenliği Uzmanlarının Bir Üst Sınıfa Bakması 2023

<pİş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakması 31 aralık 2023 tarihi itibariyle son bulacaktır. Son değişiklik ve güncelleme ışığında elimizde olan en somut veri bu şekildedir. Ancak genelde dünyadaki tüm ülkeleri, özelde ise Türkiyemizi sarsan Corona virüs olayı nedeniyle İSG uzmanlığı eğitimlerinin de geçici bir süre ertelenebilir.

31 Temmuz 2023 tarihinde bitmesi planlanan görevlendirmelerin uzatılacağı ön görülebilir. İSG uzmanlarının genel beklentisinin bu olacağı yönünde de bir öngörü sezilmektedir. Ancak Bakanlığın bu yönde nasıl bir tutum izleyeceği bilinmediği için, genel bağlayıcılık bakımından alınan karara riayet edileceği de bir gerçektir.

İş hayatının içerisinden çok önemli vazifeler üstlenen İSG uzmanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi de diğer bir gündem maddesi olarak geçerliliğini korumaktadır. Şüphesiz ilgili Genel Müdürlüğün bu konudaki iyileştirme çalışmaları sürmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.