| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Aylık Çalışma Süresi

İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi İş Güvenliği Kanunu ile İş güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde belirtilmektedir. İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre bir iş güvenliği uzmanının ne kadar süre alacağı belirlenmelidir. İSG Katip modülüne de işlenerek takibi kolay hale getirilen çalışmalar neticesinde bir işyerinin tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri karşılanmaktadır.

Çalışanların sağlık durumlarının takibi, periyodik muayenelerinin yapılması, meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması, iş kazası risk değerlendirmesi ve olası kazalarda yapılacak işlemler, bir İSG uzmanının çalışma süresi içinde işyeri hekimi ile birlikte ilgilenmesi gereken konuların başında gelmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Aylık Çalışma Süresi
İş Güvenliği Uzmanı aylık çalışma süresi hesaplama
İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi 2020
İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süreci

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri işletme yetkililerinin ve istihdam koordinatörlerinin araştırdıkları ve görevlendirmeyi takip ettikleri hususlar arasındadır. En son güncelleme 2016 yılında yapılmıştır ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri bugünkü halini almıştır. Bu hesaplamaları yaparken isg uzmanı, işyeri yetkilisi ve OSGB sorumlusu ortak hareket etmelidir çünkü işyerinin çalışma koşulları ve hizmet verimliliği çalışma sürelerinin ve aralıklarının belirlenmesinde önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı aylık çalışma süresi hesaplama

Bir iş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi hesaplama işlemi işyerinin tehlike sınıfına bağlı olarak değişkenlik gösterir. İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresini hesaplarken;

  • İşyeri az tehlikeli sınıfta ise her çalışan için aylık asgari 10 dakika
  • İşyeri tehlikeli sınıfta ise her çalışan için aylık asgari 20 dakika
  • İşyeri çok tehlikeli sınıfta ise her çalışan için aylık asgari 40 dakika

Çalışma süresi belirlenmek zorundadır. Yaklaşık 30 kişinin iş yaptığı tehlikeli sınıftaki bir işletmede aylık 600 dakika çalışılması gerekir. Bu 30 kişilik işletmenin sınıfı çok tehlikeli ise 1200 dakika süre ayarlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışmasının da belirli şartları bulunmaktadır. Bunun için işyerinin tehlike sınıfının ve çalışan sayısının tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi hesaplama için İSG katip modülünden faydalanılabilir. Tüm sözleşmeler ve görevlendirmeler, uzmanın sicil numarası, işyerinin ismi ve sicili bu modüle işlenmelidir. Modülün kullanımı ile ilgili hizmet içi eğitim alınabileceği gibi çalışma önce hazırlık sürecinde öğrenilmesi daha sağlıklı olacaktır.

İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi 2020

2016 yılında son şekli verilen yönetmeliklerde belirlenen iş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi 2020 yılında da herhangi bir değişiklik olmadan uygulanacaktır. Yapılan değişiklikler artı basımı yapılmayan ancak dijital ortamda ulaşılabilen resmi gazetede yayınlanmaktadır.

İlgili mevzuatı takip ederek gelişmelerden haberdar olan iş güvenliği uzmanları herhangi bir yenilik veya değişiklikte güncel şartları hızlı bir şekilde çalışma alanına uyarlamalıdır. Yönetmelikleri inceleyerek tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma şartlarına göre görev almalıdır.

İşyeri temsilcisinin veya genel müdürünün İSG uzmanı çalışma şartlarına uygun zemin hazırlaması ve aşağıdaki şartlara göre tam zamanlı uzman görevlendirmesi yapması uygun olacaktır.

  • İşyerinin tehlike sınıfı az tehlikeli ise ve 1000 ve katları olarak çalışan sayısına sahipse her 1000 çalışan için 1 tam zamanlı İSG uzmanı,
  • İşyerinin tehlike sınıfı tehlikeli ise ve 500 ve katları olarak çalışan sayısına sahipse her 500 çalışan için 1 tam zamanlı İSG uzmanı,
  • İşyerini tehlike sınıfı çok tehlikeli ise ve 250 ve katları şeklinde çalışan sayısı söz konusu ise her 250 çalışan için 1 tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirilmesi gerekir.

İlgili mevzuata belirlenen bu kriterlere göre İSGB veya OSGB şeklinde hizmet alınması önemlidir. Sadece İSG uzmanı değil işyeri hekimi görevlendirmesinde de benzer şartlara uygunluk aranmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.