| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İSG Uzmanlarının Rehberlik Görevi Neleri Kapsar?

İş güvenliği uzmanlarının mevzuatta belirtilen birçok görevinden biri de rehberlik etme görevidir. İşletmede çalışanlara yönelik verilen bu rehberlik hizmeti, yol gösterme, benimsetme ve kültür edindirme faaliyetlerini içermektedir. Yani İSG uzmanları çalışanların İSG kültürünü öğrenmeleri, tedbirleri kabullenip benimsemeleri için önderlik etme ve alanı tanıtma çalışmalarını yürütmelidir.

İSG Uzmanlarının Rehberlik Görevi Neleri Kapsar? - General OSGB

İSG Rehberlik görevinin kapsamında işverenin işyerinin genel güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilmesi yer almaktadır. İşletmede kullanılan makinelerin ve her türlü tehlike yaratacak ekipmanların görevlilerinin hangi tedbirlere uyacaklarını belirtmek görevin kapsamındadır. Çalışanların riskli bölgelerdeki çalışmalarında veya makine kullanırkenki kullandıkları kişisel koruyucu donanımlarda dikkat etmeleri gereken hususlar da önemlidir.

İş güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin işveren tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamak da rehberlik görevinin kapsamındadır. Bu tedbirlerin resmi hüviyeti olması için yazılı olarak işverene bildirilmesi gerekir. İş kazası yaşanmışsa nedenlerinin irdelenmesi ve tekrar yaşanmaması için neler yapılacağına karar verilmesi ile ilgili işverene öneriler sunulması gerekir. Ramak kala olayları da aynı kapsamda değerlendirilmeli, ihmaller gözde geçirilmeli, alınması gereken ancak alınmamış tedbirler konusunda işveren bilgilendirilmelidir.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevi Nasıl İfa Edilir?

İş güvenliği uzmanının eğitimi, bilgilendirme ve kayıt görevlerini ifa ederkenki metotları mevzuata uygun olmalıdır. Devlette yazılı evrak esastır anlayışından sapmadan yapılan tüm planlamalar, hazırlıklar, çalışmalar ve raporlar kati suretle yazıya dökülmelidir. Bu konuda iş güvenliği ile ilgili İSG-KATİP modülünden yardım alınabilir. Bu portalda belirli iş ve işlemlerin girileceği kısımlardan aslında yapılacak tüm işlerin dökümü alınabilir. Sonuçta tamamlanan tüm çalışmalar buraya işlenmektedir.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevi Nasıl İfa Edilir? - General OSGB

Bu çalışma alanında İSG uzmanının ilk yapması gereken işlem yapılacak çalışmaların ve verilecek eğitimlerin en başında planlanmasıdır. Bu şekilde yol gösterici bir doküman hem uzmanın hem de işverenin elinde bulunacak ve yapılacak çalışmalarda yön bulunmasına yardımcı olacaktır. İSG uzmanı işyeri hekimi ile birlikte çalışma sahasını ilgilendiren İSG Çalışmalarının ve ortam gözetim sonuçlarının raporlamasını da yapar. Bilgilendirme faaliyetlerini uzman olarak düzenleyerek çalışanların İSG bilinci kazanmasına ön ayak olur.

İş güvenliği ile ilgili olarak işyerinde kullanılacak talimatların ve çeşitli çalışma izinlerinin yazılı evrak halinde hazırlanması ve işyeri temsilcisinin imzasına sunulması da görevler arasındadır. Yapılan eğitimlerin sonucunda eğitim alan kişilerin modüle işlenmesi, işverene yazılı olarak bildirilen evrakların portala yüklenmesi, veriye ulaşılmasını kolaylaştırır. Elbette dijital ortama aktarılan tüm dokümanların yazılı bir dosyada tutulması da denetimleri için gerekli olmaktadır.

İSG Uzmanı Hangi Birimlerle İşbirliği Yapar?

İSG uzmanı tek başına birçok işlemi yapmasına rağmen, işyerinin güvenliğini tam anlamıyla sağlamak, çalışanların bilgilenmesini temin etmek amacıyla, eşgüdüm halinde bazı birimlerle işbirliği yapmak durumundadır. Daha kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği için tamamı mevzuatta bulunan bu işbirliği yöntemleri ciddi şekilde işe yaramaktadır. Her birimin farklı sorumlulukları ve işleyiş tarzı bulunsa da neticede hizmet edilen ortak amaç iş güvenliği olmaktadır. Bundan da hem uzmanlar hem de ilgili birimler memnuniyet duymalıdır.

İSG Uzmanı Hangi Birimlerle İşbirliği Yapar? - General OSGB

Çalışanların eğitimleri ile ilgili mutlak şekilde işbirliği yapmak zorunda olduğu işyeri hekimleri bulunmaktadır. Muhtemelen işyerlerinin hizmet aldığı OSGB firmalarında birlikte çalıştığı işyeri hekimi ile eşgüdüm halinde çalışmak İSG uzmanının da isteyeceği bir şeydir. Ortak akıl ile yürütülen çalışmalarda daha güçlü ve başarılı sonuçlar alınır.

İş güvenliği kurulu bulunan işletmelerde kurul çalışmalarının doğal bir üyesi olan hatta sekreterlik çalışmalarını yürüten İSG uzmanı, bu kurul ile de işbirliği yapar. Çalışanlar arasından seçilen temsilciler ile de İSG hizmetlerinin yürütülmesi için paydaş şekilde çalışmalar yapılması, işçilerin İSG Çalışmalarını desteklemesi ve benimsemesi açısından yararlıdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.