| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

Kurul Üyelerinin İSG Uzmanı Tarafından Alacağı Eğitimlerin Konusu

İş güvenliği kurulu oluşturulan işyerlerinde, her kurul üyesi önceden iş güvenliği ile ilgili donanım sahibi olmayabilir. Ancak bu kurulda yürüteceği görev ve alınacak kararlara katılma oranı bakımından İSG’nin temel felsefesi ile ilgili bilgilere hakim olması amacıyla iş ve işleyişle ilgili eğitimler alması son derece faydalı addedilmektedir. İş güvenliği uzmanları tarafından İSG kurul üyelerine verilecek eğitimlerin konusu da ilgili yönetmelikte belirtilmektedir.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanlarının bilindiği gibi çalışanlara yönelik bir eğitim planlaması ve takvimi vardır. Çalışanların iş güvenliği kültürüne uyum sağlaması ve temel İSG eğitimden geçirilmesi kadar, aynı zamanda kurul üyesi olan paydaşların da eğitimden geçirilmesi gerekir. İSG hizmetleri top yekün bir tedbir zihniyeti oluşturacaksa ancak bu şekilde oluşturabilir.

Kurul Üyelerinin İSG Uzmanı Tarafından Alacağı Eğitimlerin Konusu - General OSGB

Bu yüzden iş güvenliği kurul üyelerine uzman tarafından verilen eğitimleri konuları;

 • İSG kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
 • İSG hususunda ulusal kanun, yönetmelik ve genelgeler
 • En sık rastlanan iş kazası türleri
 • İşyerinde tehlike oluşturabilecek durumlar
 • İş hijyeni temel konuları ve uygulanması
 • İletişim yöntem ve teknikleri
 • Acil durumlar için alınacak önlemler
 • Meslek hastalıkları ve önleyici tedbirler
 • İşletmeye özgü risk değerlendirmesi

İş Güvenliği Kurulu Üyeleri Neden Eğitim Almalıdır?

İş güvenliği kurulu üyeleri işletmenin genel güvenlik tedbirleri ve çalışanların sağlıkları ile ilgili belirleyici rol oynayan bir grubun parçasıdır. Bu kurul düzenli şekilde toplanarak, bira tarafta işyeri sahibi, bir tarafta çalışan ve diğer tarafta da iş güvenliği uzmanının olduğu bir bileşende, fikirlerini beyan etme, diğer paydaşların fark etmediği unsurları dile getirme ve ortak bir İSG politikası oluşturma konusunda karara varır. Bu durum çalışanların temsilci düzeyinde katılarak riskli durumlar hakkında işyeri sahibini teknik bir uzmanın tanıklığında bilgilendirmesini sağlamaktadır.

İş Güvenliği Kurulu Üyeleri Neden Eğitim Almalıdır? - General OSGB

Kurul üyeleri öncelikle içinde bulundukları kurulun ne gibi görevleri olduğunu öğrenmelidir. Bu kurulun hangi yetkileri olduğunu, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bilirse daha aktif ve doğru bir katılım sağlayabilir. İş güvenliği konusunda şimdiye dek oluşturulmuş bütün mevzuat içeriğini öğrenmesi de hem kişisel olarak hem de grup olarak sorumluluğunu bilmesi açısından önemlidir.

İş kazaları konusunda bilgi sahibi olması ve işletmeye özgü riskleri değerlendirerek alınacak tedbirler hakkında söz sahibi olması, kurul üyelerinin gücüdür. Bu güç tamamen İSG politikasına hizmet eder ve işletme ile birlikte çalışanları da korur. Bu yüzden çift taraflı bir denetim mekanizması işlevini yürütmesinin yanında, aynı hedefe yönelik çalışma bütünlüğünü sağlaması açısından da önemini korumaktadır.

İş Güvenliği Kurulu Eğitim Konularının Önemi

İş güvenliği kurulunun alacağı eğitimde yer alan konuların önemi tartışılamaz çünkü İSG hizmetlerinin benimsenmesini sağlar. Eğer kurul aldığı eğitimleri çalışma arkadaşlarıyla paylaşırsa İSG kültürü çok daha hızlı şekilde oturur. Kurul üyelerinin hem birbirlerine hem de çalışma ortamındaki paydaşlarına karşı iletişim becerisi kazanması da kurulun bir hedefidir.

İş Güvenliği Kurulu Üyeleri Neden Eğitim Almalıdır? - General OSGB

İSG uzmanının kurulu belirlenen konular ile donatması her açıdan yararlıdır. Günümüzde İSG uzmanlarının işyerlerindeki personelin İSG’nin amacına uygun hareket etmediğini tespit ettiğine de rastlıyoruz. Bu yüzden tehlike sınıfı ne olursa olun iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi çalışan, uzman, işyeri sahibi ve OSGB firması olarak dörtlü bir çerçeveye hakim olsa da İSG kurulu tüm bu çerçeveyi tamamlayan asli unsurlardan biri olmayı sürdürecektir.

İş güvenliği kurulunun aldığı eğitim ile görevini daha hızlı ve bilgili şekilde yerine getirmesi mümkün olacaktır. İş güvenliği uzmanının kendisini anlayan bir kurula hitap etmesi ve alınacak tedbirleri anlatması çok daha kolay olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.