| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İSG Uzmanının Çalışanlara Vereceği Eğitimin Usul ve Esasları

İşletmelerde yer alan ve faaliyetlerin sürmesi için emek veren tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alması, bu eğitimin gerektirdiği becerilere sahip olarak önce kendi sağlıklarını sonra işyerinin güvenliğini sağlamaları önemlidir. Bu yüzden bu tür eğitimlerin planlanarak düzenlenmesi ve çalışanların tamamının katılımının sağlanması gerekir. Eğitimleri iş güvenliği uzmanları tüm çalışanlara vermektedir.

İSG Uzmanının Çalışanlara Vereceği Eğitimin Usul ve Esasları - General OSGB

Elbette bu tür eğitimlerin de belli olan ve yöntemler dahilinde verilmesi başarının sağlanması için önemli olmaktadır. Bu konuda “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yol gösterici ve bağlayıcıdır. Eğitimi verecek İSG uzmanlarının alanlarındaki yeterliliklere sahip olması ve iletişim becerisinin yüksek olması, işlenecek konuların kalcı olmasını sağlar. İşveren çalışanlarının işe başladıktan sonra çok kısa süre içerisinde İSG temel eğitimini alması için düzenlemeler yapar.

Ayrıca işe başlanmadan önce çalışanların işe başlama eğitimi alması da işverenin yükümlülüklerindendir. İşe başlama eğitimi, İSG uzmanı tarafından verilecek İSG temel eğitiminden önce yaşanabilecek olası riskleri önleme amacı taşır. Her işçi için en az 2 saat olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Çalışanların Alacakları İSG Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar

İSG temel eğitimi tüm çalışanlara verilen genel bir eğitimdir ancak bazı hallerde bu eğitimlerin yenilenmesi gerekebilir. Bu durumların hangi haller olduğu ilgili yönetmelikte belirtilmekle birlikte değişiklikleri takip etmek ve çalışanının özel durumlarda yeniden eğitim almasını sağlamak işverenin takip etmesi gereken bir şeydir. Bu durumlar özel olarak eğitimin yinelenmesini kesinlikle gerektirmektedir.

Çalışanların Alacakları İSG Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - General OSGB

Çalışanın aynı işyerinde faaliyet göstereceği alanın değişmesi daha zorlu bir parkur içeriyorsa eğitimin tekrarlanması gerekir. Aynı işletmede farklı bir işle görevlendirilen işçinin yeni işin riskleri konusunda da temel eğitimi yeniden alması istenir. Sürekli kullanılan makine ve ekipmanların değişmesi, yeni makinenin doğuracağı risklerin anlatılmasını gerektirir. Daha önce kullanılmayan bir teknolojinin işletmeye dahil edilmesi yine temel İSG eğitiminin o alandaki görevli personele yeniden verilmesini zorunlu kılar.

İşletmede yaşanan iş kazasında yaralanan çalışanın tedavi ve dinlenme sürelerinden sonra işletmeye yeniden başlaması durumunda temel İSG eğitimini yeniden alması zorunlu tutulmaktadır. Aynı şekilde problemli durumlardan biri olan meslek hastalıklarına yakalanan ve tedavisi sona erip işletmeye dönüş yapan kişinin çalışma öncesinde yaptığı işin risklerini ve dezavantajlarını içeren bir eğitim alması gerekiyor.

Temel İSG Eğitimleri Hangi Tehlike Sınıfına Ne Kadar Süre Verilmelidir?

Bilindiği üzere işletmelerin belirli bir tehlike sınıfına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflar “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak 3 ana gruba ayrılmıştır. Bu sınıflar arası fark iş güvenliği hizmetlerinin sunumunu da şekillendirmektedir. Genel olarak iş güvenliği mantığı değişmese de özelde tehlike sınıflarına özgü eğitimler ve tedbirler söz konusu olmaktadır.

Temel İSG Eğitimleri Hangi Tehlike Sınıfına Ne Kadar Süre Verilmelidir? - General OSGB

Bu yüzden çalışanların alacağı İSG eğitimlerinin içeriği ve süresi de işletmenin tehlike sınıfı ile ilişkilidir. Örneğin az tehlikeli sınıftaki bir işletmenin çalışanlarına temel İSG eğitimi 3 yılda bir kez verilirken, tehlikeli sınıftaki işletmenin çalışanların ise 2 yılda bir verilmektedir. Asgari süre bu şekilde belirtilmiş olsa da gerektirdiği durumlarda eğitimlerin tekrarı söz konusu olabilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin çalışanları ise bu eğitimi yılda bir kez almak durumundadır.

Eğitimlerin organizasyonu ve koordinesi işverenin sorumluluğundadır. 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinin iş güvenliği kurulları eğitimin planlanmasını sağlar. İş güvenliği uzmanları çalışan sayısı kaç olursa olsun eğitimleri profesyonel şekilde veren eğitmenlerdir. İlgili yönetmeliğe uygun şekilde eğitim içeriğini çalışanlara aktaran İSG uzmanları, gerektiren durumlarda yinelenmesi işlevini de yerine getirir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.