| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

Günümüzde sağlık en ve güvenlik konuları şirketler, işler tarafından ilk sırada ele alınmalıdır. Buna göre şirketlerin bu gibi düzenlemeleri daha iyi yapması ve neticesinde çalışanları daha güvenli hale getirmesi açısından iş güvenliği uzmanı görevlendirme gibi yaptırımları uygulaması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanının özellikle de ağır işlerde, ağır sektörlerde olması çalışanların daha güvende olmasına yol açmaktadır.

general osgb banner

Kendi uygulayacağı yöntemler ile birlikte gerek çalışanların sağlığını güvene alma gerekse de oluşabilecek kazalara karşı gerekli tüm önlemleri almaktadır. Buna göre firma sahiplerinin, ki özellikle bahsettiğimiz üzere ağır işlerde uğraşmakta olan firma sahiplerinin bu konulara daha hassasiyetle yaklaşması da gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri ve Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanları, vakıf oldukları şirketlerde çeşitli anlamlarda yetkilere ve sorumluluklara sahiptir. Buna göre iş güvenliği uzmanlarının yetkileri ve sorumlulukları şunlardan oluşmaktadır:

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme
İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri ve Sorumlulukları
İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki
İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları
İş Güvenliği Uzmanları Görevlerinin Getirdiği Konular?
İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesindeki İhmaller
İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • İşçi güvenlik ve sağlığı için tehdit oluşturabilecek her türlü durumu askıya almak,
 • Meydana gelen ya da gelebilecek olan kazaların nedenlerini tespit etmek,
 • Gelecekte bu tür olabilecek kaza durumlarına karşı nasıl önlem alınacağını belirlemek ve çeşitli araştırmalar yapmak,
 • Çalışanları, potansiyel tehlike oluşturabilecek iş metotlarına karşı korumak amacıyla önlemler almak,
 • Güvenlik standartlarına uygun biçimde iş metotlarını, materyallerini sürekli olarak incelemek ve denetim altına almak,
 • Güvenlik standartlarına uygun olarak iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını ya da uygulamaları incelemek,
 • Hijyen programlarını oluşturmak ve sürdürülebilir hale getirmek,
 • Analizler için gaz, toz ya da diğer potansiyel olan madde örneklerini alabilmek,
 • Çalışan sağlığını, performansını ve rahatlığını etkileyebilecek olan egzoz ekipmanı, havalandırma, aydınlatma gibi koşulların yeterliliğini araştırmak,
 • Sağlık ve güvenlik alanlarında eğitim programlarını düzenlemek,
 • Sağlıkla ilgili temel şikayetleri araştırmak

Gibi sorumluluklar iş güvenliği uzmanları tarafından yerine getirilmelidir. Çünkü bu gibi sorumluluklar çerçevesinde çalışan sağlık ve güvenlikleri daha garanti altına alınabilir ve çeşitli hasarlardan, kazalardan da kurtulunabilir. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanlarının çeşitli işlerde, firmalarda özellikle de ağır iş gerektiren iş sahalarında görev almaları gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanları Görevlerinin Getirdiği Konular?

İş güvenliği uzmanları görevlerinin getirdiği konular nelerdir? En çok hangi konular üzerine durulmaktadır? Görüldüğü üzere iş güvenliği uzmanları görevleri başta sağlık ve güvenlik konularını getirmektedir. Ayrıca yine çalışanların daha bilinçli olması için de eğitim konusu ön plandadır.

İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesindeki İhmaller

İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesindeki İhmaller ele alındığında oluşabilecek en düşük bir ihtimalin olması bile insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Buna göre oluşabilecek ihtimallere karşı şöyle örnekle verilebilir: eğitimlerin uygulanmaması, gerekli incelemelerin yapılmaması gibi ihmallerdir. Bu gibi ihmallerin olmaması ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini en iyi biçimde y erine getirmeleri gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.