| General OSGB | İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Nasıl Belirlenir?

İş güvenliği uzmanlığı son zamanlarda sayısı hızla artan bir branş haline gelmiştir. Teknik öğretmen ve mühendislerin yanı sıra üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olanlar? da Çalışma Bakanlığının sınavına girip iş güvenliği uzmanı olabiliyorlar.

İSG uzmanı olduktan sonra işletmelerde işyeri sorumlusu iş güvenliği uzmanı sayısı nasıl belirlenir konusunda mevzuata göre hareket eder. İş güvenliği uzmanı görevlendirmesinde İSG Kanunu generalosgb.com/isg.html ve yönetmeliklerindeki hükümlere göre davranmak yasal yükümlülükler açısından önemlidir.

Bir işyerin iş güvenliği uzmanı görevlendirilirken işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurulur. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanlığı generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html görevlendirilebilmesi için az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en az 1000 çalışan olması gerekir.

İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Nasıl Belirlenir?
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülügü
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Hesabı
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

Bir işyerinin tehlike sınıfı tehlikeli ise tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirmesi için en az 500 çalışan gereklidir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için ise en az 250 çalışan bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının tam zamanlı görevlendirilmesi için yeterli şart olarak aranmaktadır.

Bu sayılardan sonra az tehlikeli sınıfta ikinci İSG uzmanı görevlendirmek için 1000’in katları söz konusu olmaktadır. İkinci İSG uzmanı görevlendirmesi için 2000 kişi şartı aranır.

Tehlikeli sınıftaki işletme için ise tek İSG uzmanı 500 kişi için görevlendirilirken ikinci İSG uzmanı için 1000 çalışan şartı aranır. Çok tehlikeli sınıfta ise ikinci İSG uzmanı görevlendirmesi için 500 çalışan gereklidir.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü işyeri sorumlusuna aittir. Bir iş yeri iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi generalosgb.com/isyeri-hekimligi.html görevlendirmediği takdirde bunun yaptırımı ağır olmaktadır. İşyerinin niteliğine, çalışan kişilerin sayısına ve işletmenin tehlike sınıfına göre İSG uzmanı görevlendirme yükümlülüğü işyerindeki mesul müdüre aittir.

Çalışma Bakanlığı İSG uzmanı görevlendirmelerini İSG Katip modülü üzerinden takip etmektedir. İSG görevlendirmesinin yanı sıra işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmeleri de aynı modül üzerinden yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanı olabilmek için Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uymak gerekmektedir. Örneğin C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle mevzuatta belirlenen üniversite bölümlerinin birinden mezun olmanız lazım.

Ayrıca ÖSYM’nin yaptığı iş güvenliği uzmanlığı sınavından da yeterli puanı almanız gerekiyor. Bunun için iş güvenliği kursu alabilir, ilgili eğitim dökümanlarından sınava hazırlanabilirsiniz.

is guvenligi uzmani gorev arastirmasi

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri hesabı

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri hesabı yaparken yukarıdaki şartlar göz önüne alınmalıdır. İSG uzmanı görevlendirmesi için pratik olarak aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

TEHLİKE SINIFI

ÇALIŞAN SAYISI

GEREKLİ İSG UZMANI SAYISI

Az Tehlikeli

1000

1

2000

2

3000

3

4000

4

5000

5

Tehlikeli

500

1

1000

2

1500

3

2000

4

2500

5

Çok Tehlikeli

250

1

500

2

750

3

1000

4

1250

5

Tablodan da anlaşılabileceği gibi tehlike sınıfına göre işletmedeki çalışan sayısı iş güvenliği uzmanı görevlendirmesinin esasını teşkil etmektedir. Sayılar ve katlarına riayet edilerek yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapmak kanunen gereklidir.

İşletmeler ve sorumluları iş güvenliği anlamında kendilerini yetersiz hissediyorlarsa bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden yardım alabilirler. Bu birimler Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Yetki dahilinde işletmelerin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ihtiyacını karşılamakla yükümlüdürler.

İşyerlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda donanımlı, eğitimli ve en önemlisi de tehlike sınıfına uygun uzmanlar ile koordineli şekilde çalışması, can ve mal varlığının korunması, meslek hastalıklarına yakalanma oranının düşürülmesi adına çok faydalı olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.