B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Çok Tehlikeli Sınıfa Bakması

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununa göre hangi sınıf iş güvenliği uzmanının hangi sınıftaki işyerlerine bakabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre temel İSG eğitimleri bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca verilmekte, kimin hangi tehlike sınıfında görev alabileceği ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla da belirlenmektedir.

Buna göre ilk defa iş güvenliği uzmanlığı yapacak kişilerin C sınıfından başlayarak az tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması, daha sonra belirli bir sür bu sınıfta çalıştıktan sonra B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girerek tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması ve nihayetinde bu sınıfta da belirli bir süre çalıştıktan sonra yeterli olmak için gerekli sınava girerek A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması şeklinde bir hiyerarşi benimsenmiştir.

Ancak ülkemizdeki iş yoğunluğu ve iş güvenliği uzman eksikliği nedeniyle bazen alt sınıftaki uzmanların bir üst sınıftaki tehlike sınıfındaki işyerlerine bakabilmesi amacıyla genelgeler yayınlanmıştır. Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik itibariyle, B sınıfı uzmanların çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakması ve C sınıfındaki uzmanların tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilmesi kanunen hükme bağlanmıştır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çok Tehlikeli Sınıfa Bakabilir mi?

Yukarıda da değindiğimiz gibi B sınıfı iş güvenliği uzmanının belirli bir süreye kadar çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine görevlendirilebileceği hüküm altına alındığı için, belirtilen süreye kadar bu işleyiş sürecektir. 2012 yılında yayınlanan İş Güvenliği Kanununda değişiklik yaparak bu mümkün kılınmıştır.

İlgili kanunda belirtildiği üzere B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfa bakması 01.07.2020 tarihine kadar izinle mümkün hale getirilmiştir. İlk yapılan değişiklikte 6 ay öncesinde bitmesi gereken izin son değişiklikle 1 Temmuz tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu değişiklikle sadece B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfa bakması değil, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının da tehlikeli sınıf bakabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Ancak belirttiğimiz gibi bu geçici süreli bir değişiklik olmuştur. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kuşkusuz Bakanlık belirleyici roldedir. Elindeki istatistiki verilere bakarak ve dayanarak yeni bir görevlendirme silsilesi yapabileceği gibi, sürenin dolmasıyla birlikte İSG-KATİP modülünde değişikliğe giderek herkesin kanunda belirtilen tehlike sınıfına göre görevlendirmeyi yapabileceği beklenmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Çok Tehlikeli Sınıfa Bakması

İş Güvenliği Uzmanlarının Bir Üst Sınıfa Bakması 2020

İş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakması 2020 yılının 1 Temmuz tarihi itibariyle son bulacaktır. Son değişiklik ve güncelleme ışığında elimizde olan en somut veri bu şekildedir. Ancak genelde dünyadaki tüm ülkeleri, özelde ise Türkiyemizi sarsan Corona virüs olayı nedeniyle Temel İSG uzmanlığı eğitimlerinin de geçici bir süre ertelendiği göz önüne alınacak olursa; 1 Temmuz 2020 tarihinde bitmesi planlanan görevlendirmelerin uzatılacağı ön görülebilir.

Bu eğitimler sonucunda yeni İSG uzmanlarının çalışma hayatına adım atması beklenirken, Mayıs ayı İSG sınavının da ertelenmesi söz konusu olursa, bu gecikmenin daha da uzayacağı görülmektedir. Bu yüzden İSG uzmanlarının bir üst sınıfa bakması olayı bir müddet daha uzatılabilir.

İSG uzmanlarının genel beklentisinin bu olacağı yönünde de bir öngörü sezilmektedir. Ancak Bakanlığın bu yönde nasıl bir tutum izleyeceği bilinmediği için, genel bağlayıcılık bakımından alınan karara riayet edileceği de bir gerçektir.

İş hayatının içerisinden çok önemli vazifeler üstlenen İSG uzmanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi de diğer bir gündem maddesi olarak geçerliliğini korumaktadır. Şüphesiz ilgili Genel Müdürlüğün bu konudaki iyileştirme çalışmaları sürmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

Bir şirketle anlaşarak veya OSGB firmasına bağlı olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır, aylık olarak belirli bir çalışma sınırları var mıdır? İş güvenliği uzmanlarının yönetmeliklerde belirtildiği gibi her tehlike sınıfında farklı olmak üzere belirli çalışma süreleri bulunmaktadır. Bunun hesabı yapılırken işyerindeki çalışanların sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı temel etkenler olmaktadır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri işletmenin tehlike sınıfıyla bire bir ilişkilidir. Çalışan sayısı 10 kişiden az olan işyerleri eğer az tehlikeli sınıfta ise her çalışan için yıllık bazda en az 1 saat vakit ayırılmalıdır. Tehlike sınıf az tehlikeli olan işyerlerindeki çalışanlara aylık olarak ayrılacak süre kişi başına minimum 10 dakika olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır? İstanbul
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süre Hesabı
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süresi Ne Kadardır?
İş Güvenliği Uzmanı Fiili Çalışma Süresine İlişkin Duyuru
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Değiştimi
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süresi Belirleme

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise kişi başına aylık 20 dakika vakit ayırılması ve iş güvenliği tedbirlerinin ve eğitimlerin bu süreler içinde yapılması gerekir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise çalışan kişiye düşen aylık süre 40 dakika olmaktadır. Çok tehlikeli sınıftaki çalışanlara fazla süre ayrılması, işin tehlike boyutunun büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde olası iş kazalarında yaşanan can ve mal kaybı, diğer tehlike sınıflarına nazaran daha fazla olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Aylık Çalışma Süresi

İş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi çalışan kişilerin sayısına göre değişkenlik gösterir. Tam zamanlı olarak çalışan İSG uzmanlarının aynı işyerinde çalışanlarla sürekli aynı ortamda oldukları için, çalışma ortamının gözetilmesi ve risk değerlendirmesi daha kolay yapılmaktadır. Bu da çalışanlara ayrılan zaman diliminin daha verimli olacağı anlamına gelir.

Az tehlikeli sınıftaki işletmelerin çalışan sayısının 1000 kişi olmadı gibi durumlarda, o işletme 1 iş güvenliği uzmanını tam zamanlı olarak istihdam etmek zorundadır. Eğer çalışan sayısı 2000 ve aynı şekilde katları olması durumlarında ise ek olarak İSG uzmanı görevlendirmesi yapılarak iş güvenliği hizmetlerinin verimli şekilde aksamadan yürütülmesi sağlanmalıdır. Bu işletme sahibinin sorumluluğundadır.

Tehlikeli sınıftaki işletmeler için ise tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirme minimum sayısı 500’dür. Çalışan sayısının 1000, 1500, 2000 gibi katları şeklinde olması durumunda ise yine ek olarak bir iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılması sağlıklı olmaktadır.

Çok tehlikeli sınıftaki işletmeler için tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurma sayısı ise 250 olmaktadır. 250’nin katları şeklinde bir sayı veya artış söz konusu olursa yine ek olarak bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekir.

İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri Değişiyor mu?

İş Güvenliği Uzmanı Aylık Çalışma Süresi Sınırı

İş güvenliği uzmanlığı alanı henüz mevzuat olarak da çalışma hayatı olarak da tam sağlıklı bir zemine oturtulmuş değildir. Bu yüzden aylık çalışma süreleri ve sınırı ile ilgili birçok farklı yorum yapılmaktadır.

Çalışanların haftalık 45 saat çalışması gibi durumlar kanuni olarak güvenç altında olmasına rağmen, bu hesap İSG uzmanları için doğru olmamaktadır. Bir İSG uzmanının aylık çalışma süresi üst sınırı 195 saat olmaktadır. Bu şekilde İSG-KATİP modülüne sözleşme girilmesi uygun olacaktır.

Kısmi zamanlı olarak bu saati doldurmak için birçok işyerine hizmet götüren İSG uzmanları, işin zorluğunun yanında ulaşım için de epey bir zaman harcamaktadır. Bunun için işyerindeki çalışma süresine ulaşım için ayrılan zaman da dahil edilmektedir. Böylece İSG uzmanının hakları da teminat altına alınmış olmaktadır.

Tam zamanlı çalışan İSG uzmanlarının ise ne kadar süre çalışacakları ve ne kadar süre fazla mesai yapabilecekleri de sık sık araştırılmaktadır. Bu konuda da en sağlam veri 4857 Sayılı İş Kanunu maddelerinden faydalanılarak elde edilen süredir. Mevzuat hükümleri göz önüne alındığında tam zamanlı çalışan bir İSG uzmanı 22,5 saat fazla mesai için harcayabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

İş güvenliği uzmanları ne tür işyerlerinde görevlendirilir sorusunun cevabı olarak tehlike sınıfları göz önünde bulundurularak bir görevlendirme şekli öngörülmektedir. İş güvenliği uzmanlarının sınıflarına göre hangi tehlike sınıfındaki işyerlerine görevlendirilecekleri mevzuatta belirtilmiştir.

Temel olarak eşleştirildiğinde;

  • A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde görev alabilecekleri,
  • B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli ve az tehlikeli sınıflardaki işyerlerinde görev alabilecekleri,
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ise yalnızca az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görev alabilecekleri belirlenmiştir.

Is Guvenligi Uzmanlari Ne Tur Isyerlerinde Gorevlendirilirler
İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Görevlendirilirler
İş Güvenliği Uzmanları Görev Tanımı İstanbul
İş Güvenliği Uzmanları Görevlendirme Süreci
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlike Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanları Görevlendirilme Süreci

Bu yüzden İSG-KATİP modülündeki görevlendirmelerde de bu hususlara göre uzman-işyeri eşleştirmesi yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanları bir işletme ile anlaşarak tam zamanlı olarak çalışabilecekleri gibi kısmi zamanları olarak da görev alabilirler. Bunun dışında ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine bağlı olarak görevlendirildikleri firmalarda da çalışabilirler.

OSGB aracılığı ile görevlendirmede birçok farklı işletmeye hizmet verileceği için, bu türden bir çalışma koşulunu isteyenlerin tercihi olmaktadır. OSGB’ye bağlı olmadan birden fazla işyerinde yarı zamanlı veya belirli süreli de görev almanız mümkündür.

İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Görevlendirilir?

İş güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri sektörler farklılık gösterebilir. Çok tehlikeli sınıflarda A sınıfı İSG uzmanları, tehlikeli sınıflarda B sınıfı İSG uzmanları ve az tehlikeli sınıflarda ise C sınıfı İSG uzmanlarının görev alabileceklerini söylemiştik.

Değişik çalışma alanlarında görev alabilen iş güvenliği uzmanlarına madenlerde çok ihtiyaç duyulmaktadır. Görev alanı olarak yıllık birçok kazanın meydana geldiği madenlerde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve en ufak bir hataya mahal verilmemesi son derece önemli olduğu için, bu sektörde İSG uzmanlarının deneyimine ve uzmanlık alanına çok fazla ihtiyaç olmaktadır.

Metal sanayi sektörü gibi çok tehlikeli sınıftaki iş türlerinde de iş güvenliği uzmanlarının katkısı muazzam olmaktadır. Benzer olarak endüstri bölgelerinde farklı iş kollarında ve enerji sektöründe de iş güvenliği önlemlerinin alınmasının çok faydası olmaktadır. Bu önlemlerin birinci elden ilerlemesi ve profesyonel şekilde alınması ise iş güvenliği uzmanlarının yeteneği ile mümkün olmaktadır.

Elektrik ve elektronik alanında faaliyet gösteren tesis, atölye ve fabrikalarda insan kaynaklı hataların önüne geçilmesi, tedbir alınması gereken tehlikeli alanlar için gerekenlerin yapılması iş güvenliği uzmanlarının yapacağı risk analizi ve değerlendirmesi ile mümkün olmaktadır. Böylece çalışanların sağlığının korunması ve can güvenliklerinin sağlanması, tehlikeli alanlarda alınacak tedbirler ile gerçekleşmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

İş güvenliği uzmanı görev tanımı

İş güvenliği uzmanlarının iş ilanlarında veya hizmet kartlarında görev tanımları da yer almaktadır. Çalışacakları sektörlere göre elbette bazen farklılık gösterse de genel olarak bir iş güvenliği uzmanının görev tanımı aynı olmaktadır.

Görev tanımında hangi hizmetlerin beklendiği yer almaktadır. Görev yetki ve sorumluluklar başlığı altında rehberlik hizmeti, risk değerlendirmesi işlemi, çalışma ortamının gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt işlemleri, kendi alanıyla ilgili birimlerle işbirliği yer almaktadır.

Bu görev tanımı ile görevine başlayan bir iş güvenliği uzmanı, görev yapacağı yerde İSG-KATİP modülüne işlediği sözleşmenin çıktısını almalı ve imzalatıp dosyasına koymalıdır. İşyerinin ilk kez iş güvenliği hizmeti alması durumunda ise atama yazısı yazdırarak notere onaylatmalıdır.

İş başlangıcında yıllık çalışma planını hazırlayarak ve yıllık eğitim planını hazırlayıp risk değerlendirme kurulunun kurulmasına öncülük eder. Risk değerlendirme kuruluna yine İSG kurulu eğitim verir. Akabinde kurul risk değerlendirmesine başlar.

Bu süreçte eş zamanlı olarak bir seçim ile çalışan temsilcisinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilir. Risk değerlendirme kurulunda görev alacak işyeri çalışan temsilcisi seçimle belirlenerek görevine katılır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Bir Vize Ettirilmelidir? (Geçerlilik Süresi)

Çeşitli Bakanlıklardan alınan bazı uzmanlık sertifikalarının belirli süreleri olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığı belgesinin de belirli bir geçerlilik süresi olmaktadır. Bu sürenin sonunda belgenin vize ettirilmesi ve geçerlilik süresinin uzatılması gerekir. İlk kez İSG uzmanlığı kazananların genelde merak ettiği soruların başında İş güvenliği uzmanlığı belgeleri kaç yılda bir vize ettirilmelidir sorusu gelmektedir.

general osgb banner

İş güvenliği uzmanlığı belgeleri 5 yılda bir vize ettirilmeli ve geçerlilik süresi uzatılmalıdır. 5 yıllık süre belgenin alındığı tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Vize ettirilmeyen belgeler geçerliliğini yitirmekte ve sahibi olan iş güvenliği uzmanının da çalışma şartlarından biri yerine getirilmediği için görev alamamaktadır. Bu konuyla ilgili İSG-KATİP modülünde sözleşmeler menülerinde ilgili uyarının verildiği görülmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Bir Vize Ettirilmelidir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yıl Geçerlidir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Geçerliliğini Yitirir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Geçerliliğini Kaybeder?
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Kaybolur?
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Bir Değiştirilmek Zorundadır?
İş Güvenliği Uzmanı Vize Yenileme İşlemleri
İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli?

İSG-KATİP modülüne işlenmeden görevlendirme yapılamayacağı için, belgesinin süresi dolan tüm iş güvenliği uzmanlarının yeniden vize ettirilme işlemini yerine getirmesi için ilgili işlemleri yapması gerekir. Bu konuda OSGB firmaları da gerekli uyarıları yaparak süre dolumunu beklemeden vize işlemlerine start verilmesine yardımcı olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Vize Yenileme İşlemleri

İş güvenliği uzmanı vize yenileme işlemleri Aile ve Çalışma Bakanlığının web sayfasında ilan edilen duyurulara göre yapılmaktadır. 25 Haziran 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile vize yenileme işlemleri online ortamda İSG-KATİP modülü üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede profesyonel bir hizmet yürüten iş güvenliği uzmanlarına ek bir yük getirmeden ve hizmetlerini aksatmadan vize yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

Vize yenileme işlemleri için bakanlık fiili adresine fiziksel olarak herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur. Bakanlık yetkilileri tüm belge yenileme işlemlerini modül üzerinden takip edebilmektedir. Yenileme işlemlerinin pratik şekilde gerçekleşmesi adına müthiş bir adım atılmış ve İSG uzmanları rahat ettirilmiştir.

Vize başvurusu E-Devlet sistemi üzerinden İSG-KATİP modülüne giriş sağlanarak yapılmaktadır. Modüle Kayıtlı Kullanıcı girişinden giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana sayfada sağ tarafta Sertifika-Vize bölümünde kalan süreniz ile ilgili bilgi yer almaktadır. 60 günden fazla süreniz varsa herhangi bir duyuru göremeyeceğiniz gibi herhangi bir başvuru da yapamazsınız.

Soldaki menüde 4. Sıradaki “Sertifikalar” başlığına tıkladığınızda açılan sayfada yan yana olan menülerden soldan 4. Sıradaki “Vizeler” butonuna tıklayın. Tıkladığınızda aktifleşecek sertifikaların olduğu liste açılacaktır. Bundan sonra Ekle demeniz ve yeni açılan ekranda Kayıt butonuna tıklamanız gerekiyor.

Başvurunuza dair inceleme yetkililer tarafından yapılacaktır. Siz vize yenileme ile ilgili işlemlerinizi aynı modülden takip edebiliyorsunuz. Burada en önemli husus 5 yılınızı doldurmadan son 60 gün içinde başvurunuzu yapmanız gerektiğidir. 5 yılını dolduran sertifikaları bu menülerde bulamazsınız.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç Yılda Bir Yenilenmek Zorundadır?

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli?

İş güvenliği eğitimi başta da anlattığımız gibi 5 yıl geçerli olmaktadır. Alınan sertifikanın 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Otomasyon üzerinden takip sağlandığı için süresini dolduran sertifikaları geçerliliği otomatik olarak silinmekte ve uzman görev alabilme yeterliliğini kaybetmektedir. Bu yüzden İSG-KATİP modülündeki duyuruları özellikle takip etmeniz ve son günlere kalmadan vize yenileme işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

Bu şekildeki belirli profesyonel meslekler ile ilgili sertifika yenileme işlemi söz konusu olabilmektedir. Modül üzerinden pratik şekilde yapılan başvurular iş güvenliği profesyonellerinin daha hızlı şekilde vize yenileme işlemi yapmasına olanak tanıdığı için, uzmanların sadece takip etmesi yeterli olmaktadır.

İş ve sözleşme devamlılığını sağlamak açısından vize yenileme işlemlerinin takibi bizzat İSG uzmanlarının sorumluluğunda olup, belirtilen sürelerde yenileme işlemini yapmayanlar, yine bunun sorumluluğunu kendileri üstlenmek zorundadır. Profesyonel bir çizgi takip eden İSG uzmanlarının herhangi bir aksiliğe mahal vermeden gecikme yaşamamaları beklenmektedir.

Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?

İşyerlerinin ve çalışanların her türlü tehlikeden korunması amacıyla yürürlükte olan 6331 sayılı İş Güvenliği Kanuna göre hangi işyerleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır? Bu konuda yönetmeliklerde belirtilen maddelerden farklı bir uygulama söz konusu değildir. Yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre 50'den fazla çalışanı bulunan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Bu zorunluluk 2013 yılında getirilmiştir. Bu konudaki ikinci hüküm 50'den az çalışanı bulunan, sınıfı az tehlikeli olan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2016'dan beri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve Bulundurmak Zorundadır?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimliği ve Bulundurmak Zorundadır?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimleri ve Bulundurmak Zorundadır?
İşyeri Hekimi ve Bulundurma ve Çalıştırma Zorunluluğu
Hangi İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma ve Çalıştırma Zorunluluğu?
Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?
İş Güvenliği Uzmanı Yaralanmaları

2014 yılından itibaren yürürlükte olan madde gereği çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinin 50'den az işçisi varsa bile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. Bu konudaki 3 maddeye de riayet etmeyen tüm işyerlerinin 5000 TL aylık olarak ceza ile cezalandırılması söz konusu olmaktadır. İşletmelere mali olarak fazla bir yük getireceği için bu işyerlerinin OSGB adı verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti satın alabilecekleri belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 2020

2020 yılını ilgilendiren en önemli iş güvenliği ile ilgili değişiklik 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan zorunluluktur. Bu tarihten itibaren işyerlerinin tehlike sınıflarına bakılmaksızın tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu gelecektir. 2020 yılına iş güvenliği hizmetleri açısından genel olarak bakacak olursak bir milat olarak değerlendirilebilir.

Bu konuda tabii ki tüm işyerlerinin İSG uzmanı istihdam etme durumu olamayacağı için ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alımı yapabileceklerdir. Tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanının çalışan sayısına göre aylık kaç saat görevlendirileceği yönetmelikte belirtilmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra aylık çalışma saatleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olabilir çünkü sektör fark etmeksizin tüm işyerlerine bu zorunluluk geleceği için, büyük bir İSG uzmanı açığı belirmesi beklenmektedir.

Yönetmelik maddesine göre OSGB firmalarından İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi talep edilecektir. Aksi takdirde ciddi yaptırım bulunmaktadır. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle işverenler iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışabilecekleri ortamı ortamları sağlamakla yükümlüdürler. Kendi işyerlerinin risk analizini yaptırmak üzere İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi talep etmeyenlerin para cezası ile karşılaşacağı ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir.

İşyeri Hekimleri Hangi İşyerlerinde Çalışır?

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Mevzuat

İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olan işletmeler ile ilgili en kapsamlı bilgi; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer aldığı bilinmektedir. 28713 sayılı 20.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bu yönetmeliğe göre işyeri hekimi görevlendirme ile ilgili işverenin yükümlülükleri, işyeri hekiminin nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi, nitelikleri, yetkisi ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, eğitim kurumlarına ilişkin hükümler ve işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, sınavları ve belgelendirmeleri detaylı şekilde yer almaktadır. Dolayısıyla işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da bu mevzuat maddelerinde yer almaktadır.

İşletmelerde çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar yapan işyeri hekimleri, olası bir iş kazasında veya meslek hastalığında sağlık kuruluşuna yönlendirme, tedaviyi takip, sağlık durumunu takip ve iyileşmenin akabinde işe başlama konusundaki sağlık vaziyeti konularında işyerlerine yardımcı olmaktadır.

General Osgb


Adres Bilgileri

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • Telefon: 0 212 438 75 58
  • Mobil: 0 545 485 90 72
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Güncel Haberler

Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun