İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu (Tüm Tehlike Sınıflı İş Yerlerin de)

Çalışma hayatının çeşitli risklerden elemine edilmesi ve çalışanların sağlıklarının korunması için önleyici tedbirlerin alınması konusunda işletmeler ve resmi kurumların 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa göre generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bulundurma zorunluluğu taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için gerekli uzman sadece İSG uzmanı olmayıp, aynı zamanda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapılması önemlidir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki 50’den az işçisi olan işyerlerinin İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi yapması zaruridir. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin ise henüz İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunmasa da yakın bir gelecekte tehlike türüne bakılmaksızın her türlü işyerine İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Az Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
Çok Tehlikeli Yerlerde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması Gereken İş Yerleri
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi mi?
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Koşulları
İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren OSGB firmaları tüm işyerlerine yönelik olarak İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme hazırlığına başlamıştır. Ülkemizdeki tüm işyerlerinin iş güvenliği çalışması yapması zorunlu olduğunda OSGB firmalarına büyük iş düşecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması Gereken İşyerleri

1 Temmuz 2020 tarihinden sonra artık az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfları ayrımı olmadan her türlü işyerinde iş güvenliği uzmanı bulundurulması ile ilgili kesin çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların neticesinde işletmelerin tamamında artık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görev alacak, hangisinde tam zamanlı, hangisine yarı zamanlı olacağı ile ilgili yeni bir düzenleme de söz konusu olacaktır.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesine yazılan yönetmelikler ışığında tehlike sınıflarına göre iş güvenliği çalışmalarının nasıl yapılacağı, kaç kişiye göre iş güvenliği uzmanı görevlendirileceği,  işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu gibi detaylar yer almaktadır.

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın 1 Temmuz 2020 tarihiyle beraber her türlü işyerinde İSG uzmanı ve işyeri hekimi olması zorunluluğu gelmektedir. Tabi ki tüm işyerlerinde birer uzman istihdam etme zorunluluğu OSGB firmalarından hizmet alımıyla gerçekleşecektir. İSG uzmanlarının işyerlerinde çalışma süreleri yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Bu tarihten önce ise işletmelerin yapması gereken risk analizleri, acil eylem planları ve İSG eğitimleri OSGB firmalarından destek alınarak halledilebilmektedir. Görevlendirmeler yapıldıktan sonra ise bu tür işleri işyerinde sorumlu İSG uzmanları yerin getirecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 2020

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Koşulları

İş güvenliği uzmanı çalışma koşulları hem OSGB firmalarının hem de işyerlerinin gözetimi ile iyileştirilebilir. İSG uzmanının kadrosunun bulunduğu veya sözleşme imzaladığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, uzmanın çalışma saatleri, günleri ve geliri konusunda uzlaşmacı ve iyileştirici tavırlar takınmalıdır.

Diğer taraftan OSGB firmalarına ödeme yapan işyerlerinin İSG uzmanının tespit ettiği noksanlıkları gidermesi, uzmana çalışabileceği bir alan tahsis etmesi ve çalışanların alacakları eğitimleri organize edip uygun zaman ve mekan ayarlaması önemli olmaktadır. Bu yönde yapılacak düzenlemeler ile çalışanların İSG hizmetlerini önemsemesi ve sahiplenmesi seviyeleri yüksek olmakta, böylece İSG hizmetlerinin başarıya ulaşması da kolaylaşmaktadır.

İSG uzmanının çalışma koşulları konusunda ne kadar iyileştirici bir tavır takınılırsa, işyerlerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı konusunda o kadar yüksek seviyede verim alınabilir. Doğru orantılı olarak koşullar ile verim aynı yönde yükselmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının işyeri temsilcileri ile eş güdüm halinde çalışması, yapılacak çalışmaları çalışanların da görüşü alınarak planlaması önemlidir. Çalışanların görüşleri, çalışan temsilcisi aracılığıyla İSG kuruluna iletilmektedir. Bu şekilde işletmeyi ilgilendiren tüm güvenlik önlemleri ve çalışanların sağlığı ile ilgili alınacak tüm tedbirlerin tüm paydaşların fikir alışverişi ile gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı mı? İş Güvenliği Mühendisliği mi?

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında en popüler meslek dalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığıdır. Bunun dışında bir de bazı işletmelerin veya şirketlerin iş ilanlarında iş güvenliği mühendisi kadrosuna eleman aradıkları görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının dışında iş güvenliği mühendisi başlığı altında geçen kadro aslında İSG hizmetlerini uygulayan mühendislerin yaptıkları bir meslektir. Genelde aranan nitelik üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun kişilerin iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alması ile sonuçlanan ve ortaya çıkan bir meslek olarak görülmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı mı? İş Güvenliği Mühendisliği mi?
İş Güvenliği Mühendisliği Nasıl Olunur?
İş Güvenliği Mühendisliği Maaş
İş Güvenliği Mühendisliği Taban Puanları
İş Güvenliği Mühendisliği Kaç Yıl?
Nasıl İş Güvenliği Mühendisliği Olunur?
İş Güvenliği Mühendisliğinde Aranan Nitelikler Nelerdir?
İş Güvenliği Uzmanı ve İş Güvenliği Mühendisi Arasındaki Fark

Genelde dünyada ve özelde Türkiye'de iş kazalarının oluşum şekillerinin değişmesi ve bunların hem işletmelere hem de ülke ekonomisine zarar vermesi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. En gelişmiş ülkelerde bile bazen yaşanabilen iş kazaları işletmelerin ekonomik yapılarının sarsılmasına ve borsadaki hisselerinin düşmesine bile neden olabilmektedir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları en profesyonel şekilde uzmanları tarafından yapılmalı ve meslek hastalıkları ile iş kazalarının daha yaşanmadan önce gerekli tedbirler alınarak ortaya çıkması önlenmelidir.

Nasıl İş Güvenliği Mühendisi Olunur?

Aslında devlet kadrosunda veya ÖSYM'nin açıkladığı lisans bölümlerinde iş güvenliği mühendisliği adı altında bir meslek veya bölüm yoktur ancak işletmeler bazen böyle farklı isimli kadrolar açabilmektedir. Bu isimden anlayacağımız şey iş güvenliği mühendisinin Mühendislik bölümünden mezun ve iş güvenlik sertifikasına sahip kişi olduğudur. Dolayısıyla bu kişi veya bu meslek erbabı işletmenin hem Mühendislik hem de iş güvenliği uygulamalarını yürütecek bir kadro olması şeklindedir. Tek kadroda tek maaş ile iş yaptırılacak bir meslek kodu gibi görünmektedir. Bazı şirketlerin iş ilanlarında duyuruya çıktığı iş güvenliği mühendisliği üniversitelerin elektrik-elektronik bölümlerinden mezun aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nın iş sağlığı ve güvenliği yetkilisi sertifikasına sahiptir.

Neticede iş güvenliği uzmanlığı ile aynı hizmeti yürütecek olan iş güvenliği mühendisleri, işletmede çalışanların sağlığından ve işyerinin güvenliğinden sorumlu olacaktır. Denetimlerde işetme sahibinin yetersizliklerini bildirmediği görüldüğünde iş güvenliği mühendisi de İSG uzmanı gibi yaptırımlara tabi olabilecektir.

İş Güvenliği Mühendisliği Maaş

İş Güvenliği Mühendislerinde Aranan Nitelikler Nelerdir?

İş güvenliği mühendislerinde aranan nitelikler iş sağlığı ve güvenliği uzmanından çok farklı değildir. İşletmede Mühendislik anlamında yükleneceği sorumluluklardan ziyade İSG hizmetleri açısından İSG uzmanı ile aynı işi yürütmektedir. Görev adı farklı olsa da görev tanımı aynı olduğu için birbirinden çok farklı olarak değerlendirilmemelidir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata hakim olması, ayrıntılara önem veren bir çalışma stili benimsemesi, iş ve zaman yönetiminde etkili olabilmesi, kriz durumlarında soğukkanlılığını koruyup karar verebilmesi ve müdahale edebilmesi, ekip çalışmasına uygun olması-yatkın olması ve ekibin yönetiminde görev alabilmesi, iş güvenliği mühendisinde aranan genel nitelikler olmaktadır İSG uzmanlığından hariç olmak üzere iş güvenliği mühendislerinde A B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin tümü aranabilmektedir ancak işletmelerin en fazla tercih ettiği sınıf A sınıfı olmaktadır. Saha çalışmalarına yatkın ve sahada deneyimli, çalışanların eğitimi konusunda bilgili, doküman hazırlama konusunda yetkili kişinin iş güvenliği mühendisi olarak görev yapabileceği düşünülmektedir.

 İş güvenliği uzmanlığı kadar iş güvenliği mühendisliği de profesyonel olarak yapılması gereken bir hizmet türüdür. Eğitimlerin yeterince yapılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, kişisel koruyucu donanımların kullanılması, işaretleyicilerin konulması, uyarıcı levhaların yerleştirilmesi, ilgili risk analizinin yapılması, değerlendirmenin tamamlanması, raporların ve ilgili belgelerin hazırlanması işlemleri genel olarak önlem mahiyetinde yapılması gereken iş ve işlemler arasında geçmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Hangi Renk Yelek Kullanır?

Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümünden yeni mezun olan adayların İSG C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için Çalışma Bakanlığının açtığı sınavlara girmesi gerekir. Sınavda başarılı olduktan sonra uzmanlık sertifikasını alarak iş hayatına adım atan İSG uzmanlarının en merak ettiği konuların başında iş güvenliği uzmanı hangi renk yelek kullanır konusu gelir. Bunun belirli bir düzeni olmaması farklı görüşlerin ortaya atılmasına neden olmaktadır.

İş güvenliği uzmanlarının iş elbisesi olarak belirlenen bir renk yoktur. En azından herhangi bir mevzuatta bununla ilgili kesin bir görüş belirtilmemiştir. Bu yüzden tüm sınıflardaki iş güvenliği uzmanları iş elbisesi veya yelek konusunda kesin bir mutabakat içinde değiller.

İş Güvenliği Uzmanları Ne Renk Yelek Giyer?
Şantiye Yelek Renkleri Ve Anlamları
İş Güvenligi Yeleği
Baret Renkleri Mevzuat
İşçi Yelek Renkleri
Mühendis Yelek Renkleri
Mühendis Yeleği Hangi Renk?
İSG Uzmanı Yelek Renkleri

Ancak genel olarak işyerinin rengine uyan İSG uzmanlarının en fazla tercih ettiği renklerin başında sarı veya yeşil tonlardaki yelekler gelmektedir. Kullanılan ve rağbet gören ikinci renk grubu ise turuncu yelek grubudur. Bu biraz da çalışılan sektör ile de ilgili olmaktadır.

Masa başındaki işlerde veya teorik eğitimlerde herhangi bir iş elbisesi söz konusu olmasa bile saha çalışmalarında veya uygulamalı eğitimlerde görsel olarak ve güvenlik nedeniyle yelek giyilmesi herkesin çıkarına uygun olacaktır. İş makinelerinin arasında çevreyle uyumlu giyinerek dolaşmak fark edilmenizi zorlaştırır.

Şantiye yelek renkleri anlamları

İkaz yelekleri olarak da bilinen şantiye yelek renkleri anlamları birbirinden farklıdır. Genelde sarı renk ağırlıklı çalışılması, en kolay fark edilir renklerden biri olmasıdır. Birçok meslek grubunun kullandığı ikaz yelekleri en fazla dikkati trafik polisleri üzerinde çekmektedir.

Özellikle uygulama yapan emniyet mensuplarının üzerinde fark edilmek için sarı renkte ikaz yelekleri reflektörlü olarak bulunmaktadır. Akşam karanlığında fark edilmek için en uygun renk ve tercih reflektörlü sarı yeleklerdir.

Olası kazaları önlemek adına şantiyelerde de yelek kullanılması zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk iş sağlığı ve güvenliği kapsamında İSG uzmanlarının anlattığı kişisel koruyucu donanımlar içerisinde sayıldığı için önemlidir. İnsan hayatının riske atacak tüm faaliyetlerin önüne geçmek, zorlu iş sahalarında motivasyon kaybı nedeniyle çalışma arkadaşlarını fark edemeyecek durumdaki personelin dikkatini çekmek adına iş güvenliği yeleği giymek hayati şekilde önem taşımaktadır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Sarı rengin yanı sıra turuncu renk de süregelen iş yaşamında dikkat çekici olduğu için sıkça kullanılan ikaz yeleği renkleri arasında yer alır. Bu iki rengin tercih edilmesinin sebebi karanlıkta ışığa karşı fark edilebilir olmalarıdır. Akşamları fark edilebilmek için ise reflektörlü sarı veya turuncu yelekler kullanılması uygun olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Yeleği

Mühendis yeleği hangi renk?

Çalışma hayatında sürekli iş sahalarında olmamalarına rağmen iş takibi için sık sık gitmek durumunda olan mühendislerin kullandığı mühendis yeleği hangi renk olmaktadır. Bu yelekler sarı rengin üzerine çizilmiş reflektörlü beyaz çizgiler, turuncu rengin üzerine çizilmiş reflektörlü beyaz çizgiler ile son zamanlarda bazı sektörlerde kullanılan açık mavi renk üzerine gri reflektörlü renkler olmaktadır.

Mühendis yelekleri çift şeritli olabileceği gibi dört şeritli de olabilmektedir. Mühendislerin kullandığı yelekler gibi yöneticiler için özel imal edilen şeritli yelekler de kullanılmaktadır. Bazı yeleklerin daha da yüksek fark edilebilirlik seviyesi için daha çok reflektörlü şerit veya daha yüksek konstratta renkler tercih edilmektedir.

İş güvenliği uzmanının kullanacağı renkler işin durumuna göre değişebileceği için renk seçimi kurum amiri ile belirlenebilir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının iş sahalarını kontrol etmek için ziyareti sırasında herhangi bir kaza riskini elemine etmek adına renkli tercihler söz konusu olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı (Yetki ve Talimatlar)

İş güvenliği uzmanı görev tanımı birçok sektördeki işletme dahil ayrıca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yetkilileri tarafından da bilinmesi gereken birincil hedeflerden biridir. Elbette iş güvenliği hizmetlerinin birçok paydası vardır ancak en temel paydası iş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetlerdir.

Her görev tanımında iş güvenliği uzmanı ile birlikte işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin de sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlulukları vardır. Birbirine benzer sorumluluklar dışında her bir uzmanlık alanının kendine özgü yükümlülükleri bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanının tüm iş ve işlemlerde koordine etme yetisi olması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı 2020
İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı
İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk Yönetmeliği 2020
İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumlusu
İş Güvenliği Uzmanı Görev Talimatı
İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluları
İş Güvenliği Uzmanı Görev Kanunu

İşyeri temsilcisinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık güvenlik birimi ile işbirliği kurarak hizmetleri yürütmesi önemlidir. Bu çerçevede her bir boyutun kendi zorunluluklarını yerine getirmesi, işçilerin sağlığının korunması ve iş güvenliği ilkelerine uyulması için hayati derecede önem ihtiva etmektedir.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

İlgili mevzuatlarda görev tanımı yer almakla birlikte birçok yönetmelik ve iş usul ve esaslarına göre de hareket edilmesi önemlidir. İş güvenli uzmanı görev tanımı içerisinde, uzmanın Bakanlık tarafından yetkilendirildiği bulunmaktadır.

İş güvenliği uzmanı görevleri yönetmelik

İş güvenliği uzmanı görevleri yönetmelik hükümleri oluşturularak tanımlanmıştır. Uzmanın mevzuat içerisindeki tanımı dahilinde, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması şart koşulmuştur. Bu belgeye sahip olması için iş güvenliği ön lisans bölümünden mezun olarak ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olması şartı aranmaktadır. Daha sonra Bakanlığın belirttiği tarihlerde İSG uzmanı alımları için başvurması ve bu başvurunun kabul edilerek yetki donanımlı bir uzmanlık sertifikasına sahip olması beklenir.

Görevleri arasında işyerinin risk analizini yapmak, olası tehlikeleri önlemek adına tedbirler almak, işyeri iş güvenliği kurulu oluşturmak, işyerinin iş güvenliği planını yapmak, gerekli yerlere işaretlemeler yapılmasını sağlamak yer almaktadır.

Ayrıca İSG Katip modülünü aktif şekilde kullanmak, ilgili verileri modüle işlemek, raporlamaları oluşturmak ve herhangi bir denetimde işyerinin iş güvenliği ilkeleri doğrultusunda denetlemeden problemsiz çıkmasını sağlamak asli görevleri arasında sayılabilir.

İş güvenliği uzmanı görev tanımı içinde de yer aldığı gibi uzman olan kişinin tüm süreçlerin yönetilmesine yardımcı olması, işyerinin bu alandaki eksikliklerinin giderilmesini sağlaması uygulamada beklenen şeyler arasında yer almaktadır.

is guvenligi uzmanin temel gorevleri nelerdir

İş güvenliği uzmanının temel görevleri nelerdir?

Ana başlıklar altında incelendiğinde iş güvenliği uzmanının temel görevleri nelerdir sorusunun maddeler halinde cevaplandırılması gerekmektedir.

Ana temalar bilindiğinde alttaki maddelerin anlamlandırılması daha kolay olacaktır. İş güvenliği uzmanının temel görevleri arasında işyeri temsilcisine ve çalışanlara rehberlik yapmak, işyerinin risk değerlendirmesini yaparak olası iş kazalarının önüne geçmek, çalışma ortamının gözetilerek olumsuz durumların giderilmesini sağlamak, çalışanların eğitim almasını sağlamak yer alır.

Ayrıca işyeri temsilcisinin, ortak sağlık ve güvenlik biriminin ve bakanlığın bilgilendirilmesi, yapılan her türlü çalışmanın istatistiksel olarak kayıt altına alınması önemli görevleri arasında yer almaktadır. İş güvenliği uzmanının ilgili birimlerle işbirliği yaparak çalışanların sağlık portföylerinin oluşturulmasını sağlamak da ana görevleri arasında bulunur.

İş güvenliği uzmanı bu görevleri yürütürken iş yeri hekimi ile birlikte hareket eder. Diğer yandan İSG anlamında sorumlu olduğu bir işyeri genel müdürü ve Bakanlık da bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanının bakanlığın istediği kriterleri işyerlerin uygulaması temel görevidir. Böylece hem işyerinin can ve mal kaybı önlenmiş olacak, hem iş güvenliği uzmanı görevini başarıyla ifa etmiş olacak hem de bakanlığın oluşturmak istediği model başarıya ulaşacaktır. Neticede iş kazalarının ve meslek hastalıkların önlenmesi önemli bir başarı olarak kabul ediliyorsa bundan en büyük payı Bakanlık alacaktır.

İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Nasıl Belirlenir?

İş güvenliği uzmanlığı son zamanlarda sayısı hızla artan bir branş haline gelmiştir. Teknik öğretmen ve mühendislerin yanı sıra üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olanlar da Çalışma Bakanlığının sınavına girip iş güvenliği uzmanı olabiliyorlar. İSG uzmanı olduktan sonra işletmelerde işyeri sorumlusu iş güvenliği uzmanı sayısı nasıl belirlenir konusunda mevzuata göre hareket eder. İş güvenliği uzmanı görevlendirmesinde İSG Kanunu generalosgb.com/isg.html ve yönetmeliklerindeki hükümlere göre davranmak yasal yükümlülükler açısından önemlidir.

Bir işyerin iş güvenliği uzmanı görevlendirilirken işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurulur. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanlığı generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html görevlendirilebilmesi için az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en az 1000 çalışan olması gerekir.

İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Nasıl Belirlenir?
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülügü
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Hesabı
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

Bir işyerinin tehlike sınıfı tehlikeli ise tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirmesi için en az 500 çalışan gereklidir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için ise en az 250 çalışan bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının tam zamanlı görevlendirilmesi için yeterli şart olarak aranmaktadır.

Bu sayılardan sonra az tehlikeli sınıfta ikinci İSG uzmanı görevlendirmek için 1000’in katları söz konusu olmaktadır. İkinci İSG uzmanı görevlendirmesi için 2000 kişi şartı aranır.

Tehlikeli sınıftaki işletme için ise tek İSG uzmanı 500 kişi için görevlendirilirken ikinci İSG uzmanı için 1000 çalışan şartı aranır. Çok tehlikeli sınıfta ise ikinci İSG uzmanı görevlendirmesi için 500 çalışan gereklidir.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü işyeri sorumlusuna aittir. Bir iş yeri iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi generalosgb.com/isyeri-hekimligi.html görevlendirmediği takdirde bunun yaptırımı ağır olmaktadır. İşyerinin niteliğine, çalışan kişilerin sayısına ve işletmenin tehlike sınıfına göre İSG uzmanı görevlendirme yükümlülüğü işyerindeki mesul müdüre aittir.

Çalışma Bakanlığı İSG uzmanı görevlendirmelerini İSG Katip modülü üzerinden takip etmektedir. İSG görevlendirmesinin yanı sıra işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmeleri de aynı modül üzerinden yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanı olabilmek için Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uymak gerekmektedir. Örneğin C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle mevzuatta belirlenen üniversite bölümlerinin birinden mezun olmanız lazım.

Ayrıca ÖSYM’nin yaptığı iş güvenliği uzmanlığı sınavından da yeterli puanı almanız gerekiyor. Bunun için iş güvenliği kursu alabilir, ilgili eğitim dökümanlarından sınava hazırlanabilirsiniz.

is guvenligi uzmani gorev arastirmasi

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri hesabı

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri hesabı yaparken yukarıdaki şartlar göz önüne alınmalıdır. İSG uzmanı görevlendirmesi için pratik olarak aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

TEHLİKE SINIFI

ÇALIŞAN SAYISI

GEREKLİ İSG UZMANI SAYISI

Az Tehlikeli

1000

1

2000

2

3000

3

4000

4

5000

5

Tehlikeli

500

1

1000

2

1500

3

2000

4

2500

5

Çok Tehlikeli

250

1

500

2

750

3

1000

4

1250

5

Tablodan da anlaşılabileceği gibi tehlike sınıfına göre işletmedeki çalışan sayısı iş güvenliği uzmanı görevlendirmesinin esasını teşkil etmektedir. Sayılar ve katlarına riayet edilerek yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapmak kanunen gereklidir.

İşletmeler ve sorumluları iş güvenliği anlamında kendilerini yetersiz hissediyorlarsa bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden yardım alabilirler. Bu birimler Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Yetki dahilinde işletmelerin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ihtiyacını karşılamakla yükümlüdürler.

İşyerlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda donanımlı, eğitimli ve en önemlisi de tehlike sınıfına uygun uzmanlar ile koordineli şekilde çalışması, can ve mal varlığının korunması, meslek hastalıklarına yakalanma oranının düşürülmesi adına çok faydalı olmaktadır.

General Osgb


Adres Bilgileri

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • Telefon: 0 212 438 75 58
  • Mobil: 0 545 485 90 72
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Güncel Haberler

Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun