Asbestle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemlere Genel Bir Bakış

Asbestle çalışmalarda alınması gereken mühim tedbirler konusu, her İSG uzmanı tarafından bilinmesi gereken başlıca konular arasında yer almaktadır. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” başta olmak üzere, mevzuatın gerektirdiği tüm genelge ve resmi tebliğleri bilmek gerekmektedir. Asbest maddesinin tozundan kaynaklanan maruz kalma vakasının oluşturacağı sağlık riskleri, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi, verilecek eğitimler ve alınacak tedbirler ile elemine edilmesi gereken risk grubunu teşkil etmektedir.

Daha fazla '' Asbest Bilgileri '' içeriği için hemen generalosgb.com/asbest-danismanlik.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde asbest sökümü, raporu, bertarafı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Asbest kullanılarak yapılan tüm çalışmalarda, giyilecek koruyucu donanım ve giysilerin kullanılmasından, işlemlerin ehemmiyetle yapılmasına kadar birçok sürece Asbest Söküm uzmanlarının rehberlik etmesi gerekmektedir. Uzman olmadan veya uzman rehberliği dışında yapılacak sökümlerde karşılaşılacak hastalık oranı artacaktır. Dolayısıyla her işlemde gerektiği gibi davranmak ve genel tebliğlerden şaşmamak, hayati riskleri minimize etmek için önem arz eder.

Asbestle Çalışanlara Verilecek Eğitim

Asbestle çalışmaya başlamadan önce işverenin Bakanlığa yapılacak bu çalışmayı resmi olarak bildirmesi gerekmektedir. İlgili yönetmelikte bildirimde yer alması gereken bilgiler 6. Maddede bulunmaktadır. Çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde sınırın altındaki maruziyetler durumunda herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmamaktadır.

Asbest Ölçümlerinin Yasalara Uygun Şekilde Yapılması Hayat Kurtarır

Asbestle çalışılacak ortamda asbest ölçümü yapılması, risk analizi açısından da gereklidir. Asbestin ölçülmesi ve yeterli numunenin alınması bu işlemin temel iki basamağını oluşturur. Ölçümün lif bazında düzenli olarak yapılması ve maruziyetin 8 saatlik çalışma diliminde ağırlıklı ortalama değeri 0,1 lif/cm3 ‘ü geçmemelidir. Çalışanların bu değer altında kalması için gereken her şey koşulsuz şartsız uygulanmalıdır.

Asbestle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler

Numune alımı sırasında çalışan temsilcisinin görüşleri mutlaka alınmalı, örneklerin eğitimli kişiler tarafından alınması sağlanmalı, analizin asbest lifinin ölçülmesinin mümkün olduğu laboratuar ortamında yapılması kati suretle yerin getirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen asbest lifi sayımı metodu kullanılmalıdır. Hangi liflerin hesaba katılacağı ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinin son bendinde yer almaktadır.

Asbestle Çalışanlara Verilecek Eğitimin Temel Hususları

İş güvenliği uzmanlığının çalışanların sağlığını koruma gibi birincil öncelikli hedeflerine işyeri temsilcisinin daha büyük özveri ile destek olması gerekir. Bünyesinde çalışan kişilere asbest ile ilgili tüm eğitimlerin verilmesini sağlamak bu özverinin ve aslında yasal gerekliliğin bir parçasıdır. Tek bir eğitimler tüm çalışma sezonunu geçirmek, verilen bilgilerin unutulmasına neden olacağından, eğitimlerin periyodik olarak yinelenmesinin sağlanması gerekir. Bu eğitimlerle ilgili tüm bütçesel yük işverende olmalıdır.

Asbestle çalışacak herkesin, asbest maddesinin temel özelliklerini bilmesi, nikotin içeren sigara kullanımının aynı zamanda sağlığa vereceği yüksek seviyede olumsuz etkisini anlaması sağlanmalıdır. Hangi tür malzemelerde asbest bulunabileceğini, asbeste hangi durumlarda maruz kalınabileceğini, bundan korunmayı sağlayan koruyucu giysileri, asbestle nasıl güvenli şekilde çalışılacağını, acil durumlarda yapılacakları, atıkların nasıl uzaklaştırılacağını, gerekli tıbbi muayeneleri ve dekontaminasyon işlemlerini tüm çalışanların iyi bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir.

Asbest Ölçümlerinin Yasalara Uygun Şekilde Yapılması Hayat Kurtarır

Asbestli Malzeme ile Yapılacak Çalışmalarda Alınacak Önlemler

Öncelikle asbestle çalışılacak yerlerin uygun levha ve uyarıcılarla işaretlenmesi mühimdir. Çerçevelenen alana sadece bu alanda eğitim almış ve çalışmasına izin verilen kişilerin girmesi sağlanmalıdır. Hangi alanlarda sigara içilmemesi gerektiği de açık şekilde gösterilmelidir.

Çalışanların beslenmek için kullandıkları alanlarda kati suretle asbest tozu bulunmamalıdır. Asbest içeren maddelerin olduğu işyerlerinde çalışanlara, asbestten koruyacak giysiler temin edilmelidir. Bu koruyucu giysilerin işyerinde giyinmesi ve çıkarılması gerekmektedir. Çıkarılan giysilerin uygun kapalı yerlerde bulundurulması sağlanmalıdır.

Tozlu işleri takiben çalışanların duş alacakları bir mekan temin edilmelidir. Diğer işler için ise el yüz yıkamak için uygun temiz yerler ayarlanmalıdır. Koruyucu ekipmanların her işi takiben bakımlarının yapılması ve onarılması gerekenlerin onarılması sağlanmalıdır. Tüm bu tedbirlerin işyerinin ayıracağı bir bütçe ile alınması kanunen de belirtilmektedir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

General Osgb


Adres Bilgileri

Güncel Haberler

Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun