| General OSGB | OSGB

OSGB Firmaları Nasıl Çalışır? (Tüm Konular)

general osgb banner

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve iş yeri hemşiresi gibi birimlerden oluşur. OSGB hizmet öncesi taraflar karşılıklı olarak iş sözleşmesi yapar. İş sözleşmesinden sonra OSGB firması bünyesindeki personeli hizmet vereceği firmada görevlendirmek için e-devlet sisteminde İSG kâtip sistemine kaydeder. Böylece OSGB ekibinin görevi resmiyet kazanmış olur.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir. OSGB iş yerlerinde iş kazalarını en aza indirmek için iş yerlerinde gerekli güvenlik ve tedbirlerin alınmasını sağlar. Bu alanda çalışan personellere gerekli eğitimler verir.

Asbest Danışmanlık OSGB Firmaları
Asbest Kanserojen Madde OSGB
Neden OSGB Firmalarına İhtiyaç Duyulur?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Baret
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Firması
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Firması İşyeri Hekimi
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Firması İşyeri Hekimliği
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Tekstil Firması

OSGB Firmaları Ne İş Yapar?

OSGB firmaları görev verdiği personeli takip eder. Görev verdiği tüm personelin sorumluluğunu üzerine alır. OSGB personeli iş güvenliği açısından iş güvenliği eğitimleri verir. Risk analiz raporu hazırlar. Acil durum eylem planı hazırlar. Patlamalardan korunmak için doküman hazırlar. Yıllık eğitim ve çalışma planı çıkarır. Yıl boyu genel değerlendirme yapar. Sürekli çalışma alanlarını gözlemler.

Çalışma alanlarındaki uygunsuzlukları belirleyip bunu gerekli mercilere bildirir. İş sağlığı açısından çalışanların ve yeni işe girenlerin muayenesini yapar. İşe uygun olup olmadığını tespit eder. Çalışanların periyodik olarak sağlık muayenesini yapar. Sağlık açısından risk analiz raporu hazırlar. İşyerlerinde iş hijyen gerekliliklerini belirler. Çalışanlara iş sağlığı alanında eğitimler verir.

Neden OSGB Firmalarına İhtiyaç Duyulur?

İş sağlığı ve güvenliği için kendi ekibinizi oluşturmak maliyet bakımından ağır külfet içerir. Her personelin maaşı, eğitimi, denetlenmesi işleri hem zaman alır hem de maliyetlidir. OSGB firmaları ile tüm bu sıkıntılara katlanmadan sanki bir araba kiralar gibi sadece iş döneminde ihtiyaç duyduğunuz anda OSGB personelinden hizmet alırsınız.

OSGB Firmaları Nasıl Çalışır? (Tüm Konular)

OSGB Firması Nasıl Yetkilendirilir?

Bir OSGB firması hizmet verebilmesi için ilk önce yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir. Şartları sağladıktan sonra bakanlık tarafından denetlenir. Denetim sonucunda yeterli düzeyde olduğu anlaşılırsa bakanlık tarafından yetkilendirilir. Yetkiyi alabilmek için yeterli büyüklüğe sahip olmak tek başına yeterli değildir. OSGB firmaları kadrosunda tam zamanlı bir işyeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı, bir de sağlık personeli bulundurması gerekir. OSGB firmaları yetkiyi ömürlük değil sadece 5 yıllık alır. 5 yılın sonunda yeniden değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme sonucunda yeterliliğini devam ettiren firmaların yetki belgesi 5 yıl daha uzatılır. Yetersiz olan firmalara ise yeterli düzeye gelmeleri için ek süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerini gideren firmalar yeniden değerlendirilir. Eksiğini tamamlayan ve yeterli düzeye gelen firma 5 yıl daha yetki belgesini elde eder.

OSGB Hizmetlerinin Geçerlilik Kazanması

OSGB firmasından hizmet alan işverenler aldıkları hizmetin geçerli olması için sözleşme imzaladıkları OSGB firması tarafından İSG katip atamasını yapması gerekir. İşverenin SGK şifresi ile yetkili kişi tarafından onaylanması gerekir. Düzenli olarak çalışan sayısına uygun sürelerde atama yapılıp yapılmadı kontrol edilmelidir. Bu konunun ispat edilmesi halinde aldıkları hizmetin geçerliliği sorgulanır.

Teftişlerde aldıkları OSGB hizmetini ispat edemezler. OSGB’ler ÇSGB tarafından kontrol edilen İSGB katip sistemine atama yapmak için TCK numarası ile E-devlet sistemine giriş yaparak onaylaması gerekir. OSGB çalışanları tam zamanlı olarak çalışmalıdır. Belli odalara bölünmüş olan işyerlerinde muayene odası, ilk yardım ve acil müdahale odası, iş güvenliği uzmanı odası ve bekleme yeri bulunmalıdır. OSGB firmaları bazı ekipmanları bulundurması zorunludur.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.