Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Veren Kurumlar

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte görev yapan, belirli bir iş tanımı olan diğer sağlık personellerinin mevzuata göre görevlendirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu yüzden diğer sağlık personeli eğitimi veren kurumlar bu alanda çalışmak isteyen sağlık görevlilerine eğitim vererek diğer sağlık personeli sınavına hazırlamaktadırlar.

Daha fazla '' Diğer Sağlık Personeli '' içeriği için hemen generalosgb.com/diger-saglik-personeli.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde diğer sağlık personeli (dsp) alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Diğer sağlık personeli işyerlerinde İSG hizmetlerinin sürekliliği ve planlı şekilde ilerlemesi için iş sağlığı ve güvenliği uzmanına yardımcı olmaktadır. Esas iş tanımı iş yeri hekimi ile birlikte anılmaktadır. İşyerinin sağlık ihtiyacı ile ilgili kısımlarıyla iş yeri hekimi ilgilenirken, işin bürokratik ve doküman kısmıyla ise işyeri hekimi ile birlikte diğer sağlık personeli de ilgilenmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Veren Kurumlar 2020
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Konuları
Dsp Sınavı 2020
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi İstanbul
Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumu
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Veren Kurumlar
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nasıl Alınır?
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nereden Alınır

İstatistiklerin toparlanması, saklanması, kayıt altına alınması gibi işlerle meşgul olan diğer sağlık personeli sınavına acil tıp teknisyenleri, çevre sağlığı teknisyenleri ve sağlık memurları girebilmektedir sınavlarda başarılı olan kişiler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından modül üzerinden sözleşmesi düzenlenerek işyerlerine görevlendirilirler. Buralardaki çalışma saatleri mevzuata uygun şekilde belirlenir.

Diğer sağlık personeli eğitimi konuları (Teorik, Pratik)

Diğer sağlık personeli eğitimi konuları iki başlıkta incelenmektedir. Teorik şekilde ve pratik şekilde olmak üzere iki kısımda verilen eğitimlerin ilk bölümünde genel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular anlatılmaktadır. Diğer sağlık personeli eğitimi konuları aşağıdadır;

 • İSG hizmetlerinde etik ilkeler
 • İşyerlerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların alınması
 • İSG’de araştırma yöntemleri
 • İşyerlerinde sağlık eğitimi
 • İş hayatında sağlığın geliştirilmesi uygulamaları
 • İş hayatında özel politika uygulanan gruplar
 • İş sağlığında güncel konular
 • Toksikoloji nedir, ilkeleri nelerdir
 • Meslek hastalıkları
 • İşletmelerde ilk yardım örgütlenmesi ve acil tıbbi müdahale
 • İş kazaları
 • İşyerlerinde korunmaya yönelik yönetimsel yaklaşımlar
 • İşyerlerinde bireysel korunma ile ilgili yaklaşımlara
 • İşyerlerinde kaynak ve ortam ile ilgili korunma yaklaşımları
 • İSG yönetim sistemleri
 • Çalışma ortamı gözetimi ve iş hijyeni
 • Ergonomi
 • Biyolojik risk faktörleri
 • Kimyasal risk faktörleri
 • Fiziksel risk faktörleri
 • Psikososyal risk faktörleri
 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi
 • İşyerinde biyolojik izleme
 • İşyerleri tehlike sınıfları
 • İSG-KATİP modülü kullanımı ve uygulamaları
 • İSG hizmetleri
 • İSG ile ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat
 • Temel hukuk ve iş hukuku
 • İş seçiminde kabiliyet
 • Türkiye’de İSG
 • Dünyada İSG

DSP Eğitimi

DSP Sınavı 2021

Yukarıdaki konuları içeren diğer sağlık personeli sınavı 2021 yılında da yapılacak olup Genel Hukuk konularından % 5, Genel İSG konularından %30, Mevzuattan % 20, Sağlıktan % 35 ve Teknikten % 10 oranında soru çıkmaktadır.

ÖSYM tarafından yapılan sınavdan sonraki alımları Çalışma Bakanlığı yapmaktadır. Bu sınava hazırlanmak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bünyesinde ücretli kurslar açılmakta, eğitmenler tarafından konular anlatılmaktadır. Sınava hazırlık kursu şeklinde ilerleyen eğitimlere katılmak için yönetmeliklerde belirlenen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir.

Üniversitelerin belirlenen bölümlerinden mezun olan kişilerin diplomalarını ibra etmek suretiyle bu sınavlara başvurabildikleri görülmektedir. Ancak sınav içeriğine hakim olmak ve başarılı olmak için OSGB firmaları nezdinde açılan kursların çok faydası olmaktadır.

Sadece mesleki bilginin yeterli olmadığı bu sınav için belirlenen tüm konuları kurslarda deneyimli eğiticiler tarafından aktarılmakta, kalıcı öğrenme metotları ve hafıza teknikleriyle başarılı olmanız kolaylaşmaktadır. Sınavların ardından yapacağını başvurular ve hazırlayacağınız belgeleri de kurs süresinde anlatarak sizleri iş hayatına da hazırlamaktadırlar.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.