Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı

General OSGB , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmış ve yetkilendirilmiş bir OSGB olarak, bu hizmetlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle 2014 yılında faaliyete başlamıştır.

General OSGB, Sağlıklı , Güvenli ve Verimli iş ortamlarının oluşturulması prensibini benimseyerek, İş sağlığı ve İş Güvenliği, İSG Eğitimleri, Acil eylem planı, Risk Analizi, Periyodik Kontroller ,Yüksekte Çalışma Eğitimleri,Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanması vb. alanlarında hizmet veren bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Kurulduğu ilk günden beri devamlı araştırmacı ,yenilikçi ve İsg alanında iyi uygulama örneklerini yakından takip ederek İSG uygulamalarını Hizmet verdiği firmalara önermektedir.

kurumsal general osgb

General OSGB olarak İSO 9001-2008 ve OHSAS 18001 Kalite belgelerine sahip ve bu kalite standartlarında hizmet vermektedir.Hizmet vermiş olduğu firmaların ihtiyaçları doğrultusunda İSG yönetim sistemi oluşturarak bu sistem üzerinden gerekli olan takipler yapılmaktadır.

Ayrıca Gizlilik politikası ile tüm şirket sırlarınız korunmaktadır.

Şirket olarak girmiş olduğunuz tüm İSG ile ilgili denetim ve gözetimlerinizde yanınızda destek oluyoruz.

Misyonumuz;

Hizmet verdiğimiz firmaların ihtiyaçları doğrultusunda güncel mevzuatlar ışığında İSG danışmanlığı yapmak ve hizmet kalitemizi iyileştirerek Hizmet verdiğimiz Firmalar başta olmak üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürüne katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz;

İş sağlığı ve İş Güvenliği alanında üstün hizmet kalitesi anlayışı ile yenilikçi,dinamik ve sistematik hizmet verebilmek ,Dünyadaki iyi uygulama örneklerini yakından takip ederek ülkemizde de iyi uygumla örneklerinin tesis edilebilmesine çalışarak Türkiye’de seçkin ve önder İş Sağılığı ve İş Güvenliği firması olmaktır.

İSG Politikamız;

Sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve tedbirleri almak/aldırmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,  iş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek  ve sürekli iyileştirmek, Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır. Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.İSG hizmetlerinde zamanında ve planlı bir şekilde hizmet akışı sağlamaktır.

Kalite Politikamız;

 • Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak 

 • Yasalara, mevzuatlara uygun çalışmak 

 • Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek 

 • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitim seviyesini artırmak ve bilgi ve beceri seviyesi yüksek kaliteli personeller ile hizmet vermektir.

 • Yaptığımız tüm İSG hizmetlerinin aynı zamanda hizmet verdiğimiz müşterilerimize özel panel sayesinde takip ve kontrolünü Takip sistemi ile sağlayarak şeffaf ve güvenilir bir şekilde hizmet tesis etmektir.

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ.’ nin koruması altındadır ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri olarak kabul edilen veriler GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ tarafından sözleşme içeriğinde belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki sözleşme metnini inceleyerek, GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilecektirler.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: www.generalosgb.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on - line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 KULLANICI:  www.generalosgb.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

ÜYE: www.generalosgb.com sitesinden hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.generalosgb.com. tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle, www.generalosgb.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL BİLGİ VE KULLANIM ŞARTLARI

Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgileri olup;

Kişisel Veriler olarak;

Üyenin kimliğini belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ. tarafından işlenebilecek üyelerin kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Cari Hesap Bilgileri ve Satışa Kanal Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ve tarafınızla irtibat kurulması için alınan üye bilgileri, vergi ve TC Kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, mektup ve sair çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları,  satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
 • Site üzerinden alınan bilgiler,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Cari hesap açılması için gereken risk değerlendirilmesine esas banka bilgileri, kredi notu bilgileri ile banka ve kredi kart bilgileri, geçmiş dönem bilgileriniz,
 • Üyelerin Fabrika, restoran, depo, dış ofis ziyaretlerinde ziyaretçi sistemine yapılan kayıtlardan, misafirlerin kullanımına GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ. tarafından sunulan Wİ-Fİ altyapısından hizmet alabilmek için giriş yapılan ara yüzden, kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "KVK Kanunu" olarak ifade edilecektir) hususunda GENERAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  LTD. ŞTİ.  (bundan böyle " GENERAL OSGB " olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca üyeler bilgilendirilmektedir.  

GENERAL OSGB, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

KVK Kanunu uyarınca GENERAL OSGB  olarak, üyelerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Üyelere ait Kişisel veriler, GENERAL OSGB   tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, General OSGB tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • GENERAL OSGB   tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • GENERAL OSGB   tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • GENERAL OSGB   tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • GENERAL OSGB   nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • GENERAL OSGB   ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin GENERAL OSGB  tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GENERAL OSGB   tarafından toplanan kişisel veriler; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı: 

           GENERAL OSGB tarafından üyelere ait kişisel veriler, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Üyelerin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üyelere ait kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda General OSGB’ nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 

Bu yöntemlerle toplanan üyelere ait kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olan üyelerin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan üye haklarına yönelik başvurular, üye kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edilmesi halinde üyenin haklarına yönelik açıklamaları içeren talebi;

 Oruç Reis Mh. Tekstilkent Tic. Merkezi A1 Blok No:34 Esenler / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ve 444 18 17 numaralı telefonu arayabilir veya +90(212) 438 75 58  Faks çekebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ‘a mail gönderebilir.

GENERAL OSGB   olarak, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

General OSGB’nin, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları üyeler tarafından almak istenmemesi halinde, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ‘a mail gönderebilir. 

           GENERAL OSGB bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki "Gizlilik Sözleşmesi" www.generalosgb.com  tarafından siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İş bu sözleşmede www.generalosgb.com "site", bu siteye her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan, giriş yapanlar ve sair de "kullanıcı" olarak adlandırılacaktır. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel bilgi ve kullanım şartları " nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. www.generalosgb.com bu bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak e - posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmayacaktır. www.generalosgb.com kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi Sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediyse hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz.

Sitemizde, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi) ("kişisel bilgi"). Eğer siteye kişisel bilgilerinizi verirseniz, www.generalosgb.com bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız. www.generalosgb.com  kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

 • Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
 • General OSGB’nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
 • Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

www.generalosgb.com sitesindeki kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu "Gizlilik Sözleşmesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz. www.generalosgb.com  bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır. www.generalosgb.com tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.generalosgb.com ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar   www.generalosgb.com sorumluluğunda değildir.

Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser' ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

Bu Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Sözleşmesi sadece bu Web Sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları geçerlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları metinlerini bularak okumanız önerilir.

www.generalosgb.com bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik Sözleşmesi" nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA ONAMI - WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ”, www.generalosgb.com  tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘ lar ve ÜYE‘ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. GENERAL OSGB, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.